Kuntaliitto: Vanhuspalveluiden henkilöstön vähimmäismitoitusta on välttämätöntä siirtää ainakin vuoteen 2026

17.02.2022

Kuntaliiton ikääntyneiden palveluiden johdon kansallisen verkoston mukaan vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen soveltamisaikaa on siirrettävä eteenpäin. Suunnitellun soveltamisajankohdan 1.4.2023 sijaan tätä tulisi siirtää vähintään vuoteen 2026 asti.

”Meillä on ollut koko verkoston kanssa yhteinen huoli esitetystä henkilöstön 0,7 vähimmäismitoituksen voimaantulosta. Henkilöstön saatavuustilanne on erittäin vaikea, eikä se ratkea lyhyellä aikavälillä. Tämän takia verkosto esittää vähimmäismitoituksen voimaantulon siirtämistä”, verkoston sihteeri ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Anna Haverinen kertoo.

”Jos vähimmäismitoituksen soveltamisajankohtaa ei muuteta, on erittäin suuri riski, että ajaudumme tilanteeseen, jossa palveluiden järjestäjät eivät pysty täyttämään lakisääteisiä velvoitteitaan heistä riippumattomista syistä.”

Käsittelyssä oleva hallituksen esitys lisäisi palvelujen järjestäjälle uusia velvoitteita, muun muassa vuorokauden ajasta riippumattoman kotihoidon ja turvapalvelujen järjestämisen.

Ikääntyneiden palveluiden johdon kansallinen verkosto oli kuultavana ja antoi lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä 231/2021 17.2.2022. Esitys liittyy ikääntyneiden palvelujen lainsäädännön toisen vaiheen uudistamiseen.

Linkki lausuntoon.

Tarvitaan yhteisiä ratkaisuja ja esteiden poistamista

Ikääntyneiden palveluiden johdon kansallinen verkosto on Kuntaliiton verkosto, jolla on kattava käytännön asiantuntemus ikääntyneiden palveluista. Tämän verkoston jäsenet myös edustavat kattavasti koko maata.

”On tärkeää, että Kuntaliiton verkosto pääsi kuultavaksi tässä asiassa. Nyt tarvitaan yhteisiä ratkaisuja ja esteiden poistamista. Ikääntyneiden palveluiden johdon kansallinen verkosto ja Kuntaliitto haluaa olla aktiivisesti mukana näiden ratkaisujen löytämisessä”, Haverinen sanoo.

Linkki kuntaliiton tiedotteeseen