Lämsänjärven uimarantaa kesällä 2020

Lämsänjärven uimaranta kunnostetaan

29.05.2024

Lämsänjärven vedenkorkeus on ollut tavanomaista korkeammalla tasolla muutaman viime vuoden ajan.  Turvallisuussyistä uimaranta on ollut pois virallisesta käytöstä parina edelliskesänä veden alle jääneiden kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimarannan turvallisuus- ja muuta varustusta on ollut veden varassa, joten ranta ei ole täyttänyt virallisen EU-uimarannan vaatimuksia.

Järven vedenpintaa laskettiin pumppaamalla vuonna 2018, jolloin uimaranta pystyttiin kunnostamaan uintikäyttöön. Kuluvan kesän aikana järven etelärantaan rakennetaan tasauskaivo, joka tulee pitämään järven vedenpinnan halutussa tasossa. Kaivon ylivuoto ohjataan putkessa Hiihtomajantien varteen rakennettavaan imeytyspainanteeseen ja sen mahdollinen ylivuoto hallitusti kohti Kaupunginojaa.

Rakennustyöt aloitetaan toukokuun viimeisellä viikolla. Veden laskettua päästään arvioimaan muiden kunnostustoimenpiteiden laajuutta ja sitä, milloin ranta saadaan uintikäyttöön. Toiveena on saada ranta käyttöön heinäkuun aikana.