Lapsiperheiden maksuton kahden viikon kotipalvelu saa jatkoa

24.11.2021

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 23.11.2021, että lapsiperheiden maksutonta kahden viikon kotipalvelun myöntämistä jatketaan toistaiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perhepalveluna kaiken ikäisille lapsille ja heidän perheilleen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Myöntämisperusteet on määritetty sosiaalihuoltolaissa (§19).

Toimintakykyä alentavia syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy, kuten uupumus tai rasittuneisuus. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuolemaa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana.

Uudet asiakasperheet saavat kerran vuodessa maksutonta kotipalvelua kahden viikon yhtäjaksoiselle ajalle. Maksuttoman lapsiperheiden kotipalvelujakson aikana perheiden palvelutarve ja säännöllisen kotipalvelun tai muun tuen tarve arvioidaan. Maksutonta kotipalvelua on myönnetty vuodesta 2018.

Lisätietoa päätöksestä voi lukea lautakunnan pöytäkirjasta.