Kuvituskuva, silta

Liikennefoorumi vauhdittamaan rajat ylittävää liikennettä

20.03.2024

”Bothnian Arc Cross-Border Transport Forumin jäseninä korostamme julkisen rahoituksen turvaamista molemmin puolin Suomen ja Ruotsin rajaa rajat ylittävän henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi TornioHaaparannalla. Peräänkuulutamme järjestelmällistä ja tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, maiden ja hallitusten välillä sekä Euroopan unionin kanssa varmistaaksemme tarvittavat investoinnit toimivien liikenneyhteyksien ja infrastruktuurien luomiseksi Suomen, Ruotsin ja Norjan välille, Itämereltä Pohjois-Atlantille.”

As members of Bothnian Arc Cross-Border Transport Forum, we emphasize the importance of securing the public finance on both sides to start the train services crossing the border in Tornio-Haparanda. We also call for a systematic and intensified dialogue and collaboration between the local, regional, and national levels, between countries and governments, and with the European Union to secure investments necessary to establish a functional transport connection and infrastructures between Finland, Sweden, and Norway from the Baltic Sea shores to the North Atlantic. 

Perämerenkaaren rajat ylittävä liikennefoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa TornioHaaparannalla 19.3.2024. Puheenjohtajaksi valittiin Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala ja varapuheenjohtajaksi Haaparannan kunnanjohtaja Roger Danell. Foorumi tuo yhteen Perämerenkaaren ruotsalaisten ja suomalaisten kuntien, aluehallinnon, liikennetoimijoiden, rajaneuvonnan ja elinkeinoelämän edustajat.

Perämerenkaari on merkittävä taloudellinen keskittymä ja kansainvälisesti tärkeä liikennekäytävä Euroopan pohjoisosassa. Perämerenkaari on keskeinen osa Euroopan laajuista TEN-T-liikenneverkkoa, joka yhdistää Pohjoismaat muuhun Eurooppaan. 

Syksyllä 2023 valmistui työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana ja Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun kaupungin ja Perämerenkaari ry:n yhteistyönä Perämerenkaaren liikennevisio vuoteen 2040: ”Saumaton liikenne ja logistiikka – tavoitteena kestävä, kasvava ja kiinnostava Perämerenkaari”. Vision laatimiseen osallistui lähes 80 Perämerenkaaren Ruotsin ja Suomen puolen sidosryhmää, joiden mukana muun muassa kuntia ja liikenne- ja logistiikkatoimijoita. 

Vision laatimisen yhteydessä tunnistettiin tarve perustaa uusi, Suomen ja Ruotsin puolen yhteinen liikennefoorumi varmistamaan jatkuva rajat ylittävä ja eri toimijoiden välinen dialogi liikenneasioista. Foorumi toteuttaa visiossa laadittua toimenpideohjelmaa sekä edistää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti yhdessä liikenneteemoja ja tavoitteita, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus.

Rajat ylittävällä liikennevisiolla on kahdeksan tavoitetta, joita foorumi edistää: 

Kestävä Perämerenkaari: 
1 Kestävä liikenne ja logistiikka 
2 Resilienssi ja turvallisuus 

Kasvava Perämerenkaari: 
3 Tavaroiden ja ihmisten rajaton liikkuvuus – investointeja tukemassa 
4 Yhtenäiset logistiikkaketjut 

Houkutteleva Perämerenkaari: 
5 Alueen saavutettavuus 
6 Sujuvat matkaketjut 
7 Mahdollistetaan matkailu ja vapaa-ajan liikennöinti 

Sekä 8. yhteistyön kulttuuri

Ensimmäisessä Perämerenkaaren rajan ylittävän liikennefoorumin kokouksessa 19.3. päätettiin edistää muun muassa rajanylisen henkilöliikenteen käynnistämistä ja yhteisen tilannekuvan rakentamista suomalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden välille, jotta voidaan tehokkaammin edistää rajanylisen liikenneinfran kehittämistä. 

 

Bothnian Arc, Perämerenkaari ry. pyrkii edistämään alueellamme rajat ylittävää yhteistyötä edistäen kestävää, tasapainoista ja rajatonta aluekehitystä ottaen huomioon alueellisen monimuotoisuuden. 

Bothnian Arc on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston kahdestatoista raja-alueesta ja AEBR:n (Association of European Border Regions) jäsen.

 

Yhteystiedot: Home – Bothnian Arc