Liikennevalojen rakentaminen Poikkimaantien ja Knuutilankankaantien liittymään alkaa

12.06.2023

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää liikennevalojen rakentamisen Poikkimaantien ja Knuutilankankaantien liittymässä. Urakassa rakennetaan liittymään liikennevalot sekä niiden tarvitsemat tietoliikenneyhteydet. Liikennevalojen rakentamisella varmistetaan liikenteen sujuvuus ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Kohteen pääurakoitsijana toimii Normivalaistus Oy.

Rakentaminen alkaa 12.6.2023 ja työt valmistuvat heinäkuussa 2023. Rakennustyö aiheuttaa autoliikenteelle vähäistä liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt.

Kartta alueesta.