Liikuntapalvelut aloittaa liikuntakaveritoiminnan

04.02.2022

Liikuntapalveluissa jatketaan liikuntakaveritoimintaa oululaisille 10–19-vuotiaille erityisliikkujille. Liikuntakaveritoiminnassa tarkoituksena on etsiä ennestään vähän liikkuvalle tai liikuntaa harrastamattomalle mieleinen liikuntaharrastus. Kaverina uuden harrastuksen etsimisessä ja aloittamisessa toimii liikuntapalveluiden ohjaaja.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on tutkimusten mukaan keskimäärin vähäisempää kuin muilla ikätovereilla. Liikkumattomuuden eräänä syynä on usein harrastuskaverin puuttuminen. Liikunnalla on monia myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Liikunnan on todettu esimerkiksi vähentävän masennus- ja ahdistusoireita.

Liikuntakaveritoiminta ei korvaa kuntoutusta eikä ole fysio- tai toimintaterapiaa. Avustajan läsnäolo erityisliikkujille on toivottavaa. Toiminta on osallistujille maksutonta. Toimintaan otetaan rajallinen määrä osallistujia.

Liikuntakaveritoiminnan yhdyshenkilö

Liikunnanohjaaja Virpi Markuksela virpi.markuksela(at)ouka.fi, 044 703 8042 

Pyötätuolissa istuva poika pitää kädestä kiinni ohjaajaa liikuntasalissa.