Linnanmaantien ja Kaitoväylän liikennejärjestelyiden rakentaminen käynnistyy

29.04.2024

Linnanmaantien ja Kaitoväylän liikennejärjestelyiden rakentaminen käynnistetään Linnanmaalla. Rakentaminen alkaa valmistelevilla töillä toukokuun alussa ja varsinainen rakentaminen toukokuun puolessa välissä. Työt valmistuvat pääosin vuoden 2024 aikana ja kokonaisuudessaan viimeistely- ja vihertöineen kesällä 2025.

Rakentamisen aikana Linnanmaantien ja Kaitoväylän kiertoliittymää parannetaan ja Kaitoväylän varteen rakennettua pääpyörätietä jatketaan Linnanmaantielle saakka. Samalla rakennetaan kaistajärjestelyitä valtatien rampilta Linnanmaantien suuntaan. Rakentamisen yhteydessä peruskorjataan myös alueen hulevesiverkostoa, vesihuoltolinjoja, valaistusta ja muuta kunnallistekniikkaa.

Katujen rakentaminen liittyy Ritaharjuntien työpaikka-alueen asemakaavamuutokseen ja Nokian toimitilojen rakentamiseen.

Kohteen pääurakoitsijana toimii Destia Oy. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt rakentamisen ajan.

Karttakuva.