Lisäveden johtaminen Oulujoesta Pyykösjärveen käynnistyy

01.12.2021

Lisäveden johtaminen Oulujoesta Pyykösjärveen aloitetaan keskiviikkona 1.12.2021. Lisävesitys jatkuu maaliskuun 2022 loppuun saakka.

Oulujoesta pumpattava vesi aiheuttaa jääpeitteen ohentumisen ja sulavedenalueen merkkipaaluilla merkittyjen purkukohtien läheisyydessä Pyykösjärven uimarannan edustalla ja Hiltusenperänlahden alueella. Heikkoja kohtia Pyykösjärven jääpeitteessä voi olla muuallakin.

Lisävesityksellä pyritään turvaamaan järven kalastolle riittävä happipitoisuus koko talven ajan. Hapellinen vesi ehkäisee myös järven sisäistä kuormitusta eli ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä.

Samalla muistutetaan myös Kuivasjärven ilmastuksesta aiheutuvasta jääpeitteen ohenemisesta ja sulapaikoista. Varoitukset koskevat koko jääpeitteistä aikaa.