Lukulumoa ja kirjavimmaa -hanke innosti lukemaan ympäri Oulua

23.02.2023

Oulun lastenkulttuurikeskuksen ja Valveen sanataidekoulun hankkeen tavoitteena oli, että yhä useampi oululainen lapsi saisi kokea lukemisen ja sanataiteen iloa osana koulu- ja päiväkotiarkea. Hanke tavoitti kahden ja puolen vuoden aikana yhteensä yli 1100 lasta ja 225 aikuista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kehittämishankkeessa oli kolme toimintalinjaa: Kouluissa ja päiväkodeissa toimineet kirjakummit, koulutustarpeisiin vastanneet sanataiteen nopean toiminnan joukot sekä yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston ja kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa toteutettu Tarinoiden talo -esiopetuskokonaisuus. Hankkeessa työskenteli sen toiminta-aikana 2020–2022 kirjakummeina kaksi päätoimista sanataideopettajaa Anna-Leena Jurkkala ja Ainokaisa Veteläinen.

Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeen keskeisessä kirjakummitoiminnassa keskityttiin laatuun ja laajuuteen: perusopetuksen 2. luokissa Kirjakummi vieraili kerran viikossa 8 viikon ajan, ja päiväkotien 3–5-vuotiaiden ryhmissä kaksi kertaa viikossa neljän viikon ajan. Kirjakummit työskentelivät työparina, mikä yhdisti sekä kirjallisuuden ja suomen kielen opettajan että taito- ja taidepainotteisen luokanopettajan pedagogiset näkökulmat. Ryhmissä kummi ohjasi ikätasolle sopivia kirjallisuuslähtöisiä sanataidetuokioita ja -tehtäviä. Opettajat ja henkilökunta saivat lisäksi täydennyskoulutusta sekä tehtävä- ja materiaalivinkkejä, joita heidän on mahdollista hyödyntää työssään myös jatkossa.

”Virikkeitä pursuavassa maailmassamme lukuinto ei synny ilman ohjausta. On tärkeää, että lukemisen vähentymistä huokailevan huolipuheen sijaan saimme olla tekemässä mallintavaa ja käytännönläheistä työtä, jonka myötä kirjallisuuslähtöisen sanataiteen mahdollisuudet tulivat tutuiksi isolle joukolle aikuisia ja lapsia”, hankkeen sanataideopettajat ja kirjakummit Jurkkala ja Veteläinen sanovat.

Hankkeen aikana valmistui neljä kiertävää Tarinoiden talo -kokonaisuutta, jotka jäävät pysyväksi sanataide- ja kirjallisuuskasvatussisällöksi Oulun esiopetukseen. Lisäksi hankkeesta saatuja hyviä kokemuksia ja käytänteitä tullaan hyödyntämään Oulun lastenkulttuurikeskuksessa parhaillaan käynnistymässä olevassa, yhdessä lähikuntien kanssa toteutettavassa Lukemisen supervoimaa -hankkeessa.

Oppia ja uusia käytänteitä 38 eri kouluun ja päiväkotiin

Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeen tavoitteena oli sanataidekasvatuksen lisääminen ja lukemaan innostaminen. Toiminta sitoutti, koulutti ja innosti varhaiskasvattajia sekä opettajia ja tarjosi lapsille laadukasta sanataide- ja kirjallisuuskasvatussisältöä kaikilla Oulun koulu- ja varhaiskasvatusalueilla. Kokonaisuudessaan hanke tavoitti yhteensä 1132 lasta ja 225 aikuista.

Hankkeen kirjakummitoimintaan osallistui osana tavallista arkeaan yhteensä 1059 lasta ja 114 varhaiskasvatuksessa tai alkuopetuksessa työskentelevää aikuista 19 eri päiväkodissa ja 19 eri koulussa. Palautetta saatiin 43 toimintaan osallistuneelta aikuiselta, joista 42 koki kirjakummin pitämän sanataidejakson erittäin hyvänä ja yksi hyvänä. Alkuopettajia kyselyyn vastasi yli kaksikymmentä, joista moni koki hankkeen lisänneen kaikkien tai suuren osan oppilaista lukuintoa ja lähes jokainen ainakin osan oppilaista. Suurin osa vastaajista oli lisäksi sitä mieltä, että kaikki tai suurin osa oppilaista olivat rohkaistuneet sanataiteellisessa ilmaisussaan.

”Iso osa palautteesta oli todella positiivista ja uskomme, että monet käytännöt jäävät myös jatkossa osaksi kirjakummikohteiden toimintaa. Myös oppilaiden palaute ilahdutti: tehtävien koettiin tuovan innostumisen lisäksi onnistumisen kokemuksia, oppia taiteesta ja tunteista sekä mielikuvituksen kehittymistä”, Anna-Leena Jurkkala ja Ainokaisa Veteläinen kertovat.

Hanke toimi pääosin aikana, jona koronarajoitukset määrittivät myös päiväkotien ja koulujen arkea. Vierailut saatiin kuitenkin toteutettua paikan päällä, aidossa vuorovaikutuksessa lasten kanssa.
”Tuntui erityisen arvokkaalta tarjota taidekasvatusta lapsille, joiden retket ja vierailut oli kaikki jäädytetty pariksi vuodeksi.”