Mahdollisuudet Oulun tapahtuma- ja elämysareenan toteuttamiselle alkavat hahmottua – kaupunginhallitus päättää jatkoselvityksistä 16.5.

12.05.2022

Oulun kaupunki on selvittänyt mahdollisuuksia sijoittaa Oulun tapahtuma- ja elämysareena oikeus- ja poliisitalon tontille tai Raksilan urheilupuistoon. Selvitystyö oikeus- ja poliisitalon tontin osalta on nyt valmistunut. Kaupunginhallitus päättää selvitystyön jatkamisesta markkinavuoropuhelulla kokouksessaan maanantaina 16.5.2022.

Ramboll Finland Oy:n, Arkkitehdit Kontukoski Oy:n ja GSP Group Oy:n konsulttityönä tekemä selvitys analysoi millaisia vaikutuksia tapahtuma- ja elämysareenan sijoittumisella oikeus- ja poliisitalon tontille olisi kaupunkirakenteeseen ja aluetalouteen. Selvityksessä tarkasteltiin myös areenan toteutus- ja rahoitusmallia sekä selvitettiin sijoittajien alustavaa kiinnostusta hanketta kohtaan.

Areenaa koskevat suunnitelmat tarkentuvat markkinavuoropuhelun aikana

Selvitystyön mukaan areena olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa oikeus- ja poliisitalon tontille yhteistyössä sijoittajien kanssa. Yhteistyömallin toteutettavuus tulee varmistaa markkinavuoropuhelulla, jonka aikana kaupunki kartoittaa potentiaalisten toteuttajien, toimintaa pyörittävien operaattoreiden ja rahoittajien osallistumishalukkuutta areenahankkeeseen, ja saa palautetta suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta. Selvitystyössä hahmoteltu areenakonsepti voi muuttua markkinavuoropuhelun aikana. Tämän jälkeen kaupungilla on paremmat valmiudet areenan eri sijoitusvaihtoehtojen vertailuun ja päätöksentekoon areenahankkeen toteutuksesta.

Areena rakennettaisiin tulevaisuuden tarpeita varten

Areenahanke olisi toteutuessaan yksi Oulun merkittävimmistä ja vaikuttavimmista kaupunkikehittämisen hankkeista, jonka myötä kaupunkiin syntyisi uutta ja nykyaikaista kaupunki-infrastruktuuria.

"Oulu ja pohjoinen Suomi tarvitsisivat oman modernin areenansa, joka voi tulevaisuudessa toimia kansainvälisen tason kulttuuri- ja urheilutapahtumien, konserttien sekä konferenssien näyttämönä. Areenahanke tukisi kaupunkikeskustan kehittymistä ja toisi mukanaan myös merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia rakentamis- ja toimintavaiheissa”, pohtii hankkeen hyötyjä Oulun yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen.

Toteutuessaan Oulun tapahtuma- ja elämysareena olisi Suomen pohjoisin sisätapahtuma-areena, joka sijaintinsa puolesta palvelisi puolta Suomea. Selvityksen mukaan areenalla olisi ympärillään laaja markkina-alue, joka ulottuisi aina pohjoisen Ruotsin ja Norjan alueille.

Oulun kaupunginhallitus päätti 26.10.2020 aloittaa selvitystyön tapahtuma- ja elämysareenan sijainnin vaihtoehdoista. Oulun kaupunginhallitus päättää jatkoselvityksistä kokouksessaan 16.5.2022.

Kuva poistettu.

 

Havainnekuva Oulun tapahtuma- ja elämysareenan viitesuunnitelmasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Kontukoski Oy.