Millaisesta liikennejärjestelmästä Oulun seutu tullaan tulevaisuudessa tuntemaan?

17.05.2023

Oulun seudun kuntajohtajat ja seudun maankäytön ja liikenteen asiantuntijat kokoontuivat 11.5.2023 pohtimaan, millaista päästötön liikkuminen Oulun seudun erilaisissa keskuksissa olisi ja millaista olisi nopea ja päästötön liikkuminen seudun eri alueiden välillä. Ilmastotavoitteet edellyttävät, että merkittävästi suurempi osuus seudulla tehdyistä matkoista tehdään kestävillä liikkumismuodoilla sen lisäksi, että autoilussa siirrytään kohti puhtaita käyttövoimia. Tilaisuus liittyy työn alla olevaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2040.

Oulun seudun vahva pyöräilykulttuuri nostettiin esiin loistavana saavutuksena, josta seutu tunnetaan. Pyöräilyn kehittämisessä on vahva positiivinen kierre: olosuhteita on vaalittu ja kehitetty aktiivisesti vuosikymmenten ajan, mikä näkyy korkeana pyöräilyn kulkutapaosuutena. Monet muut seudut ovat ottaneet mallia Oulun pyöräilykulttuurin kehittämisestä ja ovat omaksumassa pyöräilykaupungin imagoa. Työpajassa mietittiinkin, millaisesta liikennevisiosta Oulun seutu voitaisiin jatkossa tuntea. Keskusteluissa pohdittiin, miten seudun joukkoliikenteeseen saataisiin vastaavanlainen positiivinen kierre kuin pyöräilyyn.

Työssä tehtyjen tarkastelujen pohjalta näyttää selvältä, että panostukset joukkoliikenteeseen ovat erittäin tarpeellisia ja ne vievät seutua vuosi vuodelta kohti hiilineutraaliutta. Joukkoliikenteen kehittäminen ei ole kuitenkaan lähellekään riittävä toimenpide matkalla kohti kestävää liikkumista, vaan tarvitaan laajaa keinovalikoimaa, jonka avulla vaikutetaan seudun asukkaiden kulkutapaan ja mahdollistetaan päästötön liikkuminen.

Uusien asuntojen ja palvelujen sijoittaminen vain hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja olemassa olevien alueiden täydennysrakentaminen ovat erittäin tarpeellinen, mutta vasta viiveellä vaikuttava keino. Nopeampia toimenpiteitä, jo edellä mainitun joukkoliikennetarjonnan kehittämiseksi, ovat esimerkiksi joidenkin autoliikenteen kaistojen muuttaminen bussikaistoiksi joukkoliikenteen nopeuttamiseksi ja keskustelussa nousi myös esille henkilöautoilua hillitseviä toimenpiteitä.

Tehokas bussiliikenne, lähijuna, ratikka vai näiden yhdistelmä?
 

Päästötalkoissa pitää saada seudulla merkittäviä tuloksia, joiden toteutumisessa joukkoliikenne on avainasemassa. Päädytäänpä Oulun seudulla millaiseen joukkoliikennemuotojen yhdistelmään tahansa, on päivän selvää, että ihan ensiksi nykyisen, hyvin toimivan bussiliikenteen palvelutasoa on tarpeen parantaa. Helpointa ja kustannustehokkainta joukkoliikenteen parantaminen on siellä, missä joukkoliikenteen kysyntä on valmiiksi korkeaa, kuten Oulun kaupunkialueella. Lisäksi seudulla on esitetty ja keskusteltu riittävän pitkän lähijunakokeilun käynnistämistä. Kun joukkoliikenteen suosiota lisätään nyt, luodaan otollista maaperää elinvoimaiselle seudulle ja tulevaisuuden maankuululle joukkoliikenteelle.