Muistathan opinto­se­te­lia­vustuksen senioreille, eläkeläisille, työttömille ja maahan­muut­tajille sekä saamen­kie­liseen ja viitto­ma­kie­liseen opetukseen osallis­tuville

14.08.2023

Oulu-opisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavustusta senioreille ja eläkeläisille, maahanmuuttajille ja työttömille sekä saamenkieliseen että viittomakieliseen opetukseen osallistuville.

  • Työttömille myönnetään 40 € alennus yhdelle ryhmäopetuksen kurssille (alennukseen oikeutetut koodit 02 ja 07).
  • Maahanmuuttajat (joilla on kotikuntalaissa 201/1994 tarkoitettu kotikunta Suomessa, ei koske turvapaikan hakijoita) saavat enintään kahdesta ryhmäopetuksen kurssimaksusta 25 € alennusta.
  • Eläkettä saaville myönnetään 25 € alennus yhdelle ryhmäopetuksen kurssille. Kursseilla, joihin eläkettä saavat voivat saada alennuksen, on siitä maininta ja he voivat valita ilmoittautuessaan alennetun hinnan kurssimaksua maksaessaan.
  • Saamenkieliseen ja viittomakieliseen opetukseen osallistuvat saavat 25 € alennuksen, joka on jo huomioitu kurssimaksussa.

Kursseille ilmoittaudutaan normaalisti, mutta alennuksen saadakseen on otettava yhteyttä toimistoon ennen kurssin maksamista. Alennukset ovat lukuvuosikohtaisia ja vain yksi alennus/kurssi/osallistuja.

Opintosetelialennuksia jaetaan niin kauan, kuin rahaa riittää.