Myllytulliin haetaan asukasyhteisöä pientalon rakennuttajaksi

05.08.2022

Myllytulliin, Oulun kaupungin keskustaan on varattu tontti ainutlaatuiselle pientalon rakennuttamisprojektille. Kaupunki hakee omistaja-asukkaiden yhteenliittymää, joka rakennuttaa kaupungin vuokratontille oman pienkerrostalon. Tontin osoite on Myllytullinkatu 3 ja sille tulee rakentaa vähintään kuusi asuntoa. Aiheesta kiinnostuneille pidetään torstaina 11.8. klo 14 infotilaisuus.

Kohde on erikoislaatuinen, sillä täysin vastaavaa ei ole Oulussa aiemmin toteutettu.

- Kaupunkipientalotontti keskeltä kaupunkia on harvinainen. Tontin sijainti on toisaalta myös haasteellinen. Laadukkaaseen ja tiiviiseen rakennuttamiseen toivotaan hakijoilta yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta, toteaa tontti-insinööri Simo Tuppurainen.

Ryhmärakennuttamisella halutaan monipuolistaa keskustan asumista

Rakentamistavasta käytetään nimitystä ryhmärakennuttaminen. Ryhmärakennuttaminen on luonteeltaan omatoimisen rakennuttamisen ja rakennuttajaliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto. Siinä yksityishenkilöiden muodostama ryhmä kilpailuttaa rakentamisen omaa asumista varten. Ryhmä tekee itse suunnittelua ja rakennusurakkaa koskevat sopimukset sekä hankkii tarvitsemansa rahoituksen. Ryhmä voi toimia hankkeen rakennuttajana kaikkine tähän kuuluvine tehtävineen. Ryhmärakennuttamisen suosio on lisääntynyt Suomessa viime vuosina.

Hakemukset lokakuun loppuun mennessä

Hakijoiden tulee kuvata hakemuksessaan asioita, jotka yhdistävät heitä kaikkia asukkaina. Hakuaika on 1.5. – 31.10.2022. Ryhmärakennuttamistonttia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka enimmäispituus on neljä A4-arkkia. Havainnekuvia ei hakemuksessa tarvitse esittää. Hakea voivat omatoimiryhmät, yhdistykset tai yhteisöt tai rakennuttajakonsultit.

Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • kuinka esitetty ratkaisu lisää asumisen monipuolisuutta Oulussa
  • mitkä tekijät lisäävät yhteisöllisyyttä hankkeessa
  • mikä yhdistää tai luonnehtii ryhmää, joka rakennuttaa tontin
  • hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja taloudellinen realistisuus

Infotilaisuus Ympäristötalolla 11.8.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää infotilaisuuden torstaina 11.8.2022 klo 14 Ympäristötalon kahvila Leetassa, osoite Solistinkatu 2. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-linkin kautta, joka lisätään verkkosivuille ouka.fi/myllytulli

Infotilaisuudessa kerrotaan ryhmärakennuttamistontista, hakuprosessista, valintaperiaatteista ja rakennuttamisen ehdoista.

Tervetuloa kuulemaan lisää!

 

Kuva: Myllytullin ryhmärakennuttamiskohde, asemakaavavaiheen havainnekuva, PAVE Arkkitehdit Oy.