Nallibaana-hankkeen yleisötilaisuus pidetään 17.2.

16.02.2022

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on suunnittelemassa Nallibaanan rakentamista. Nallibaanasta on laadittu yleissuunnitelma, jota esitellään yleisötilaisuudessa. Yleissuunnitelman pohjalta edetään katu- ja rakennussuunnitteluun sekä myöhemmin rakentamiseen.

Nallibaanan linjaus noudattelee nykyistä Pikisaaren läpi kohti Hietasaarta kulkevaa Korkeasaarenpolku-nimistä pyörätietä. Nallibaanan myötä tavoitteena on parantaa erityisesti kesäaikaan vilkkaasti liikennöityä kävely- ja pyöräilyväylää. Nallibaana on osa yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Baanaverkkosuunnitelma 2030:n mukaista pyörätieverkkoa.

Kaikille avoin hankkeen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 17.2.2022 klo 17 - 18.30 Teams-virtuaalitapahtumana.

Teams-linkki yleisötilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNiNTVjYzMtOGQxYi00OGRiLWE4NTQtMWE2NjU5YzQ0N2Rk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc89a67-fa29-4356-af5d-f436abc7c21b%22%2c%22Oid%22%3a%221da12fd4-ebd8-4b2c-a041-e27fc526e41b%22%7d

Projektikortti löytyy osoitteesta: https://www.oukapalvelut.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti_2019.asp?ID=1405