Pyöräilijöitä Hollihaan pyöräbaanalla kesällä.

Nallibaanan 1. vaiheen rakentaminen alkaa

26.04.2024

Nallibaanan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyvät Oulussa. Urakkaan kuuluu nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen baanaväyläksi välillä Hietasaari (Korkeasaaren sillan länsipää) – Vänmanninsaari (Pikisaaren sillan itäpää).

Pikisaarentiellä nykyinen katu muutetaan pyöräkaduksi. Työ tehdään pääosin pintaustöinä, jolloin päällysteet, kiveykset ja katuympäristö uusitaan. Valmistelevat työt aloitetaan maanantaina 29. huhtikuuta alkavalla viikolla. Varsinainen rakentaminen alkaa toukokuun alussa.

Nallibaanan rakentaminen on olemassa olevan väylän peruskorjaamista ja laadun parantamista. Nykyisellään Pikisaaren läpi menevällä pyörätiellä on kesävuorokausina keskimäärin 2500–4000 jalankulkijaa ja 3000–5000 pyöräilijää. Tulevaisuudessa liikennemäärät kasvavat Vaakunakylän asutusrakentamisen ja Nallikarin kehittymisen vuoksi. Baanan rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta, kun valaistusta ja kuivatusta kohennetaan ja kävely ja pyöräily erotetaan omille väylänosilleen.

Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt. Pikisaarentiellä on pysäköintikielto työmaan ajan. Rakennustyön seurauksena alueella ja sen läheisyydessä liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä.

Työmaan pääurakoitsijana toimii JP-Matic Oy. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Suunnitelmana on rakentaa myöhemmin korkealaatuinen pyörätieyhteys Oulun suosituimpaan matkailukohteeseen, Nallikariin asti.

Karttakuva, jossa punainen viiva eli Nallibaanan 1. vaihe kulkee Pikisaaren läpi.