Nallibaanan 1-vaiheen rakentamiseen valtionavustusta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta Nallibaanan 1-vaiheen rakentamiseen yhteensä 720 423 euroa. Nallibaanan 1-vaihe on tarkoitus rakentaa vuonna 2024.
13.12.2023

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt jälleen valtionavustusta Oulun baanaverkon rakentamiseen. Tracifom myönsi kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta Oulun kaupungille avustusta Nallibaanan 1-vaiheeseen yhteensä 720 423 euroa. 

Nallibaanan 1-vaiheessa perusparannetaan Vänmanninsaaresta Pikisaaren läpi Hietasaareen kulkevaa vanhaa pyörätietä baana-tasoiseksi yhteensä 1,4 kilometriä. Nallibaanan 1-vaihe on tarkoitus rakentaa vuonna 2024. Myöhemmin rakennettavan Nallibaanan 2-vaiheessa väylää jatketaan aina Nallikariin asti. 

Nallibaana on jo kuudes baana, jonka rakentamiseen Oulu on saanut valtion rahaa. Aiemmin Traficom on myöntänyt valtionavustusta Linnanmaan baanan, Mäntylän baanan, Maikkulan baanan, Kembaanan ja Hiukkabaanan rakentamiseen. Yhteenlaskettuna Oulun baanaverkon rakentamiseen on saatu jo yli 5,8 miljoonaa euroa valtionavustuksia.

Oulu on pyöräilykaupunki paitsi kansainvälisen maineensa, myös tilastojen valossa. Traficomin henkilöliikennetutkimuksen mukaan pyöräliikenteen osuus kaikista kaupungissa tehdyistä matkoista oli Oulun seudulla selvästi Suomen suurin vuonna 2021: matkoista 18 prosenttia eli lähes joka viides pyöräiltiin. Oulun seudulla tehdyistä matkoista 41 prosenttia tehtiin kestävillä liikkumismuodoilla ja 57 prosenttia henkilöautoilla vuonna 2021.

Katso Traficomin tiedote avustuksiin liittyen.

Nallibaanan kartta