Nallikarin vedenlaatua selvitetään laajemmin - Uimakielto jatkuu

08.07.2022

Lue su 10.7. julkaistu uusin uutinen, jossa kerrotaan uimakiellon purkamisesta.


Julkaistu pe 8.7.2022. Päivitetty la 9.7. klo 12.50 tieto uusimmista uimavesinäytteiden tuloksista ja uimakiellon jatkumisesta.

Nallikarin uimavesinäytteiden tuloksissa on ilmennyt päivittäistä vaihtelua. Lauantaina 9.7. valmistuneissa torstain 7.7.2022 näytetuloksissa bakteerimäärät alittivat raja-arvot. Rannan käyttäjien terveyden turvaamiseksi 7.7. asetettua uimakieltoa kuitenkin jatketaan vielä.

Nallikarin uimarannalta torstaina 7.7. otetussa pohjoispäädyn näytteessä todettiin enterokokkeja 60 pmy/100 ml, kun niitä pitäisi olla alle 200 pmy/100 ml. E. coli-bakteereja todettiin 440 pmy/100 ml, kun niitä pitäisi olla alle 500 pmy/100 ml.  Eteläpäädyn näytteessä todettiin enterokokkeja 50 pmy/100 ml ja E. coli-bakteereja todettiin 240 pmy/100 ml.

Uusista näytetuloksista tiedotetaan sunnuntaina 10.7. Tuolloin tiedetään perjantaina 8.7. otettujen näytteiden tulokset. Vesinäytteiden tulee alittaa raja-arvot kahtena peräkkäisenä päivänä, ennen kuin uimakielto voidaan purkaa. Nallikarin uimarannan vedenlaatua seurataan päivittäin.

Oulun kaupunki selvittää syitä laajasti

Selvitystyötä on tehty koko ajan ja sitä laajennetaan edelleen erityistutkimuksin ja tiiviillä yhteistyöllä asiantuntijoiden kanssa. Myös yleisövihjeitä on tarkastettu aktiivisesti.Tarkoitus on esimerkiksi mallintaa Oulun edustan merialueen virtauksia ja tehdä tarkempia vesianalyysejä, joilla muun muassa pystytään tunnistamaan bakteerilähteen isäntä jopa eläinlajitasolle. Uimavedestä tähän saakka otetut bakteerinäytteet eivät kerro varsinaista aiheuttajaa, vaan tarvitaan tarkempia tutkimuksia. Kaupunki käynnistää myös selvityksen veden vaihtuvuuden parantamiseksi Nallikarissa esim. ruoppaamalla.

Oulun Vesi tarkkailee jatkuvasti jätevesiverkoston ja puhdistamon toimintaa. Ylivuotoja vesistöihin ei ole havaittu. Vesiverkostoihin liittyvät yleisövihjeet tarkistetaan aina.

Uimarantojen vedenlaatuun vaikuttavat monet tekijät, joita voivat olla vuodot viemäriverkostoissa ja käymälöissä, pumppaamoiden ylivuodot, jäte- ja hulevedet, tuuli- ja sadeolosuhteet, uimarannan kunto ja varustelu, veden vaihtuvuus, veneily, septitankit, maatalous, luonnon- ja kotieläimet sekä uimarit itse.

Oulussa on useita uimarantoja

Oulussa on useita uimarantoja ja uiminen on onneksi mahdollista muuallakin.

Tutustu tarjontaan verkkosivuilla: https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/uimarannat

Lisätietoja antavat:

Terveydensuojelutarkastaja Jenniina Salonen p. 044 703 6725, Oulun seudun ympäristötoimi

Terveystarkastaja Pauliina Lepistö p. 040 627 8577, Oulun seudun ympäristötoimi

Käyttöpäällikkö Jarmo Lahtinen p. 044 7033 850, Oulun Vesi