Nallikarissa voi jälleen uida - uimavesitulokset olivat hyviä

28.06.2022

Lisätietopäivitys 6.7.2022: 
Uimaveden laatu vaihtelee Nallikarissa. Ajantasainen tieto kannattaa tarkistaa Oulun kaupungin verkkosivujen uutisista osoitteesta www.ouka.fi
Quality of the swimming water varies in Nallikari. Check the current situation on the website of the city of Oulu www.ouka.fi/oulu/english

Uutinen julkaistu 25.6., päivitetty 4.7.2022 klo 11.40

Nallikarin uimarannalta otettiin lauantaina 2.7.2022 näyte sekä pohjois- että eteläpäädystä. Molempien näytteiden tulokset olivat hyviä, joten Nallikarissa saa jälleen uida. Uimakielto voitiin purkaa, koska kahden peräkkäisen päivän näytteet ovat olleet hyviä. Oulun seudun ympäristötoimi jatkaa uimarannan vedenlaadun seurantaa.

Uimavedestä otettujen kahden peräkkäisen päivän näytteet olivat hyviä, joten 27.6. voimaan tullut uimakielto on purettu maanantaina 4.7.

Lauantain näytteissä enterokokkien ja E. coli-bakteerien määrät täyttivät vaatimukset. Pohjoispäädyn näytteessä enterokokkeja oli 3 pmy/ 100 ml ja eteläpäädyn näytteessä 140 pmy/ 100 ml. Enterokokkien määrän tulee olla alle 200 pmy/100 ml. E. coli-bakteerien määrä oli sekä pohjois- että eteläpäädyn näytteessä alle 10 pmy/100 ml. E. coli-bakteerimäärän tulee olla alle 500 pmy/100 ml.

Uimaveden laadun tilapäiselle heikkenemiselle ei ole löytynyt selkeää syytä. Nallikarissa veden laatua voivat heikentää rannan mataluus ja veden heikko vaihtuvuus. Myös voimakas tuuli voi nostaa pohjasta bakteereita veteen. Bakteerit voivat olla myös uimareista peräisin, minkä vuoksi vatsataudissa ei pidä mennä uimaan. Ulkoisia lähteitä voivat olla jätevedet, laivaliikenne ja eläimet.

Taskilan jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkasteltiin

Uimarantojen läheisyydessä olevat jätevesipuhdistuslaitokset, kuten Taskila, hygienisoivat puhdistetun veden ennen mereen johtamista uimakauden ajan toukokuusta elokuuhun. Oulun Vesi on selvittänyt Taskilan jätevedenpuhdistamon toimintaa viime viikkojen ajalta. Laitoksen esiselkeytys-, ilmastus- ja jälkiselkeytysvaiheet sekä jätevettä puhdistava kalvosuodatusyksikkö ovat toimineet normaalisti koko ajan. Taskilan jälkisuodattimien laitteistojen uusinnan takia puhdistetun jäteveden hygienisointi ei ole ollut käytössä 15.6.–20.6., mutta muilta osin puhdistusprosessi on toiminut silloinkin. Huoltokatkon jälkeiset jäteveden hygienisoinnin bakteeritulokset olivat Taskilassa 21.6. otetuissa näytteissä normaalilla tasolla.

Indikaattoribakteerit eivät sellaisenaan aiheuta tautia, mutta kun niiden määrä nousee, se kertoo olosuhteiden vedessä olevan sellaiset, että ne suosivat myös varsinaisia tautia aiheuttavia bakteereita.

Lisätietopäivitys 6.7.2022: 
Uimaveden laatu vaihtelee Nallikarissa. Ajantasainen tieto kannattaa tarkistaa Oulun kaupungin verkkosivujen uutisista osoitteesta www.ouka.fi

Quality of the swimming water varies in Nallikari. Check the current situation on the website of the city of Oulu www.ouka.fi