Neljä hakijaa kutsutaan haastatteluun Oulun Veden johtajahaussa

26.03.2024

Oulun Veden johtajaksi haki 28 henkilöä, joista neljä kutsutaan haastatteluun. Haastatteluun on kutsuttu Insinööri YAMK Risto Bergbacka Oulusta, diplomi-insinööri Katri Luoma-Aho Tupoksesta, filosofian maisteri Sara Alanärä Oulusta sekä diplomi-insinööri Juha Hiltula Kemistä. Kaupunginhallituksen valitsema valmisteluryhmä haastattelee ehdokkaat torstaina 4.4.

Oulun Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka toimittaa asiakkailleen joka päivä 33 000 kuutiota hyvälaatuista talousvettä verkostoistaan. Oulun Vesi paitsi tuottaa laadukasta vettä kuntalaisille myös huolehtii, että lähialueiden vesistöt säilyvät puhtaina.

Oulun Veden johtaja vastaa Oulun Vesi -liikelaitoksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Hän raportoi teknisten liikelaitosten johtokunnalle toiminnasta ja toimii esittelijänä johtokunnassa ja muissa hallintoelimissä. Hänen esihenkilönään toimii kaupunkiympäristöjohtaja.

Keskeinen johtajan tehtävä on muun muassa liikelaitoksen strateginen suunnittelu ja johtaminen, jossa otetaan huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Lisäksi johtaja vastaa strategisten kehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoi vesihuollon kehittämistä.

Lisätietoja: