Nuorten huumausaineiden käyttäjien hoitoonohjausta vahvistetaan Oulussa

15.09.2022

Julkaistu 15.9.2022

Oulun kaupungissa käynnistetään Hoito syytteen sijaan (HSS) -toimintamallin pilotointi. HSS on viranomaisten yhteistyöhön pohjautuva hoitoonohjausmalli, joka on tarkoitettu ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneille alle 29-vuotiaille nuorille. Pilotoinnin tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle toimintamalli nuorten huumeiden käyttäjien hoitoonohjaukseen sekä parantaa hoidon saatavuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pilotointi jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Rovaniemellä ohjelman mukaista toimintaa on toteutettu vuodesta 2014 lähtien Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Rompussa ja saatu hyviä kokemuksia mallin käytöstä.

HSS-toimintamallissa huumeiden käyttäjille ja kokeilijoille annetaan rangaistuksen sijaan mahdollisuus mennä hoitoon. Tavoitteena on madaltaa hoitoon ohjautumista ja saada päihteitä käyttävät nuoret varhaisessa vaiheessa hoidon piiriin. Toimintamallin avulla vähennetään päihteiden käyttöä, päihdehaittoja ja edistetään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten sopeutumista yhteiskuntaan.

Hoitopalvelua tuottavat Oulun kaupungin avopäihdepalvelut ja sosiaalipalvelut yhteistyössä poliisin, syyttäjän, rikosseuraamuslaitoksen ja muiden toimijoiden kanssa. Alle 18-vuotiaiden huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneiden nuorten arviointi tapahtuu moniammatillisessa Ankkuri-tiimissä. Lue lisää moniammatillisesta Ankkuri-tiimistä.

Pilotin rahoittajana toimii POPsote-hanke.