Opinnäytetyö: Pienten lasten huoltajat kaipaavat tukea seksuaali- ja turvataitokasvatukseen

27.06.2022

Anniina Kauppilan ja Päivi Kortessalon opinnäytetyö alle kouluikäisten lasten huoltajien kehotunnekasvatuksellisen tuen tarpeista on julkaistu. Opinnäytetyö on laadittu Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan ja se on tehty yhteistyössä Turvallinen Oulu -hankkeen kanssa. Turvallinen Oulu -hanke onnittelee Anniinaa ja Päiviä valmistumisen johdosta!

Kauppilan ja Kortessalon opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa pienten lasten huoltajien kehotunnekasvatuksellisen tuen tarpeesta: kuinka tärkeäksi huoltajat kokevat saada tukea kehotunnekasvatukseen sekä ovatko he saaneet tukea kehotunnekasvatukseen liittyen. Tutustu tästä Anniina Kauppilan kypsyynäytteeseen (pdf).

Voit lukea opinnäytetyön kokonaisuudessaan Theseuksesta.