Pikisaari.
Vuoden 2023 ideoinnin tuloksena Pikisaareen saatiin penkkejä ulkoilureittien varteen. (Kuva Sanna Krook)

Osallistuva budjetointi alkaa Oulussa jälleen 15.1.2024 - tänä vuonna ideoidaan 240 000 euron käytöstä

09.01.2024

Oulun osallistuva budjetointi käynnistyy ensi viikon maanantaina 15.1.2024 ideoiden haulla.  

Osallistuvan budjetoinnin ideoiden toteutukseen käytettävä summa yli kolminkertaistuu. Tänä vuonna parannetaan oululaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä 240 000 eurolla.  

Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, miten summa käytetään. Ideointiaika kestää kaksi viikkoa 28.1. asti. Sen aikana kuka tahansa voi ehdottaa Osallistu Oulu -sivuston kautta omaa ideaansa.  

Mihin sinä käyttäisit rahaa? Millaista toimintaa ja tekemistä sinä kaipaisit Ouluun? Summasta voidaan toteuttaa useampi idea.

Ideoista kehitettäviksi, äänestykseen ja toteutukseen 

Ideahaun jälkeen kaikki osallistuvan budjetoinnin kriteereihin sopivat ja toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa.  

Myöhemmin keväällä oululaiset äänestämällä päättävät, mitkä ideat kaupunki toteuttaa. Äänestyksen jälkeen tuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 240 000 euron budjettiin.

Tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin ideoiden on oltava toteutettavissa kesä-joulukuussa.

Tutustu viime vuosien ideoihin ja niihin annettuihin vastauksiin

Osallistu Oulu –sivustolla ovat nähtävissä myös kaikki osallistuvaan budjetointiin vuosina 2021–2023 annetut ideat sekä kaupungin vastaukset niiden toteuttamiskelpoisuudesta. Sivustolla ovat tiedot kaikista äänestyksistä ja toteutuksista samoilta vuosilta.  

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.