Osallistuva budjetointi käynnistyy Oulussa jälleen 30.1.

24.01.2023

Oulun vuoden 2023 osallistuva budjetointi alkaa ensi viikon maanantaina 30. tammikuuta ideoiden haulla. 

Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset ideoivat ja päättävät, miten 70 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Ideointiaika kestää kaksi viikkoa 12.2. asti. Sen aikana kuka tahansa voi ehdottaa Osallistu Oulu -sivuston kautta ideaa, joka parantaisi Oulun viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Ideoista kehitettäviksi, äänestykseen ja toteutukseen

Ideahaun jälkeen kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa.  

Myöhemmin keväällä oululaiset äänestämällä päättävät, mitkä ideoista kehitetyt äänestysehdotukset kaupunki toteuttaa. Tuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

Tutustu viime vuoden ideoihin ja toteutuksiin

Oulun vuoden 2022 osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset äänestivät toteutettavaksi kahdeksan erilaista ehdotusta.

Osallistu Oulu -sivuilla voi käydä tutustumassa kaikkiin viime vuonna jätettyihin ideoihin ja kaupungin niihin antamiin vastauksiin.

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.