Osallistuva budjetointi käynnistyy Oulussa jälleen 31.1.

24.01.2022

Oulun osallistuva budjetointi alkaa ensi viikon maanantaina 31. tammikuuta ideoiden haulla. Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, miten 70 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Ideointiaika kestää 13.2. asti. Tänä aikana kuka tahansa voi ehdottaa Osallistu Oulu -sivustolla ideaa, joka parantaisi Oulun viihtyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Ideoista kehitettäviksi, äänestykseen ja toteutukseen

Ideoinnin jälkeen kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa. 

Myöhemmin keväällä oululaiset äänestämällä päättävät, mitkä ehdotukset kaupunki toteuttaa. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

Tutustu viime vuoden ideoihin ja toteutuksiin

Oulun vuoden 2021 osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset äänestivät toteutettavaksi kahdeksan erilaista ehdotusta.

Osallistu Oulu -sivustolla voi käydä tutustumassa kaikkiin viime vuonna jätettyihin ideoihin ja kaupungin niihin antamiin vastauksiin.

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.