Kuvituskuva, Oulujoki

Oulu haluaa viedä eteenpäin rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimintaohjelmaa yhdessä valtion kanssa

19.06.2024

Oulun kaupunki haluaa viedä eteenpäin rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmaa yhdessä valtion kanssa. Ohjelman konkreettiset toimenpiteet palvelisivat sekä Oulun kaupunkia että koko Suomea. Oulun kaupungin toive on, että toimenpideohjelma viedään vahvasti ja nopeasti eteenpäin ja työhön resurssoidaan tarpeeksi, myös paikallisesti.

Kaupunki on kaupunkilaisille tärkeä ja Oulussa kuten muissakin kaupungeissa on pystyttävä asumaan turvallisesti. Valtioneuvostolla on tällä hetkellä luonnos rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmaksi. Oulun kaupunki on antanut lausunnon valtioneuvoston rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimintaohjelmaan. Oulun kaupungin lausunnossa todetaan muun muassa, että kuntien roolia ei ole tunnistettu toimenpideohjelmassa hyvin ja suuri osa toimenpiteistä on ministeriöiden erilaisten työryhmien käsissä. Toimenpiteiden vaikuttavuus jää toteutumatta, jos kunnat jätetään ulkopuolelle: ainakin suurimmat kunnat tulisi ottaa mukaan. Lisäksi toimenpideohjelmasta ei löytynyt vihapuheen kitkemiseen liittyviä toimenpiteitä ja tämä tulisi korjata.

Julkisen tilan tulee aina olla avoin kaikille ja turvallinen. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja aikuisten tulee huolehtia siitä. Kaupunki tekee nuorisotyötä julkisissa tiloissa: turvalliset aikuiset ovat läsnä nuorten keskellä. Nuorisokeskus Nurkka Valkean kauppakeskuksessa on rasismista vapaa tila ja se koetaan turvalliseksi tilaksi. Turvalliset aikuiset ovat tilassa yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotoimella on jalkautuvaa työtä, pääpainona keskustan julkiset tilat. On kuitenkin tunnistettu myös kohteita, johon tarvitaan rahoitusta nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi.

Oulussa järjestetään oululaisille vieraskielisille ja eri uskontojen edustajille tilaisuuksia, joissa ajankohtaisista turvallisuusasioista ja yhteisön huolista voidaan keskustella ja saadaan myös muualta muuttaneiden ääni esille. Tilaisuudet järjestetään mahdollisimman pian, koska tilanne on tällä hetkellä akuutti.

Oulun kaupunki ja kaupungin poliittiset ryhmät ovat ilmaisseet eivät hyväksy minkäänlaista väkivaltaa eikä rasismia. Väkivallan kierre tulee saada loppumaan. Asia tulee ottaa vakavasti koko Suomessa ja maan hallituksessa. Oulun kaupunki haluaa olla rakentamassa parempaa ja entistä turvallisempaa kaupunkia.

Oulun kaupunki ja Oulun poliisi pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 19.6.