Oulu jälleen isojen kaupunkien ykkönen terveyttä edistävässä liikunnassa

31.10.2022

Oulun kaupunki hoitaa terveyttä edistävää liikuntaa valtakunnallisen vertailun mukaan erinomaisesti. Tieto ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoista vertailutietokanta TEAviisarissa.

Liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa Oulu on isojen kaupunkien kärkipaikalla pistemäärällä 89. Koko maan kuntien keskiarvo on 72. Muiden isojen kaupunkien pisteet ovat Helsinki 69, Espoo 83, Vantaa 82, Tampere 68 ja Turku 86. Myös aiempina vuosina Oulu on pitänyt kuuden suurimman kaupungin kärkipaikkaa hallussaan.

Liikunnan edistäminen kuuluu olennaisena osana kunnan terveyden edistämistoimintaan. Tietoja kerätään vertailutietokantaan kuntien oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi ja edellytysten luomiseksi liikuntalain mukaisesti. Pisteitä saa esimerkiksi liikuntapaikkojen kohtuullisista käyttömaksuista, kuntalaisille suunnatuista ohjatuista liikuntaryhmistä ja asukkaiden osallistumisesta liikuntapaikkojen kehittämiseen.

Kuntakohtaisiin tietoihin voi tutustua osoitteessa www.teaviisari.fi. Tiedot toimitti tänä vuonna 288 kuntaa eli 98 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Tiedonkeruu tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen, Suomen Kuntaliiton ja Valtion liikuntaneuvoston kanssa. Terveydenedistämisaktiivisuutta seurataan liikunnan lisäksi perusterveydenhuollon, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä kuntajohdon osalta. Tietoja on kerätty 2010 lähtien parillisina vuosina.

Lue THL:n uutinen TEAviisarin tiedonkeruusta 2022.

Katso Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2022 tilastoraportti.

Ilmakuva Ouluhallin ja Raksilan urheilualueista.