Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksikönjohtajina toimineiden palomiesten varallaoloa koskeva asiassa on annettu työtuomioistuimen välituomio ja hyväksytty osapuolten sopimus

13.12.2022

Työtuomioistuin antoi välituomion 7.9.2022 koskien Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusyksikön johtajana toimineiden palomiesten varallaolosta. Välituomion mukaan viranhaltijoiden 1.1.2012-31.10.2015 suorittama varallaolo oli kokonaisuudessaan luettava työajaksi, koska tuolloin käytössä ollut viiden minuutin viive tehtävän hoidon aloittamiseksi on katsottu sellaiseksi, ettei henkilöillä  ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta viettää vapaa-aikaansa riittävän laajalla alueella vapaasti. Kanteen nosti Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n käymien paikallis- ja keskusneuvotteluiden jälkeen. Vastaavista pelastuslaitoksen viranhaltijoiden suorittamista varallaoloista on annettu useita vastaavanlaisia  tuomioita viime vuosina.

Oulun kaupunki huolehtii velvoitteistaan välituomion ja sen perusteella laaditun sopimuksen mukaisesti ja kokonaissummaltaan yli kahden miljoonan euron korvaukset suoritetaan mahdollisimman nopealla aikataululla tämän vuoden aikana. Oulun kaupunki ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ovat huomioineet asian useita vuosia sitten tekemällä pelastuslaitoksen taseeseen varauksen pelastuslaitoksen ylijäämäisistä tuloksista.