Oulu kutsuu elinkeinoelämän edustajat keskustan liikenteen yleissuunnitelman Teams-työpajaan 24.8.

19.08.2022

Kaupunki laatii Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelmaa 2040, jonka on määrä valmistua vuoden 2022 lopussa. Osana suunnittelua järjestetään eri sidosryhmille vuorovaikutustilaisuuksia, joista seuraava pidetään elinkeinoelämän edustajille. Kutsumme yrityksiä ottamaan kantaa keskustan liikenteen yleissuunnitelmaan ja sen vaihtoehtoihin teams-työpajaan.

Ilmoittautumiset työpajaan 22.8. mennessä

Tilaisuus järjestetään Teams-työpajana 24.8. klo 8.30 - 10.  Ilmoittaudu mukaan työpajaan viimeistään  22.8.2022 täyttämällä linkin takana olevaan  kyselyyn yhteystiedot (nimi, sähköposti, edustama yritys ja toimiala).

Ilmoittautumislomake 

Kutsulinkki löytyy myös BusinessOulun uutiskirjeestä

Yleissuunnitelmalla selkiytetään tulevaisuuden liikenneratkaisuja

Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelman tavoitteena on edistää keskustan houkuttelevuutta kaupallisten palveluiden keskuksena, asuinalueena ja ajanviettopaikkana. Suunnittelualueena on keskustan ruutukaava-alue, Myllytulli, Tuira ja Limingantullin pohjoisosa.

Yleissuunnitelmalla selkiytetään tulevaisuuden liikenneratkaisuja ja aluevarauksia ja mahdollistetaan suunnittelualueen uusiutuminen. Suunnitelma toimii lähtökohtana myös katuverkon tarkemmalle suunnittelulle.

Liikenteen yleissuunnittelussa mietitään kävelyn, pyöräilyn, autoliikenteen, joukkoliikenteen, huoltoliikenteen, taksi-, palo- ja pelastusliikenteen sekä pysäköinnin periaatteita. Suunnitelmassa määritetään muun muassa mahdollisen tehokkaan joukkoliikenteen ja eri liikennemuotojen pääreitit.

Työ on käynnistetty loppuvuodesta 2021 ja se valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Asukkaat, elinkeinoelämä ja muut sidosryhmät mukana suunnittelussa

Osana suunnittelua kaupunki järjestää vuorovaikutustilaisuuksia, joista ensimmäinen työpaja pidettiin 24.2. elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille. Toinen tilaisuus pidettiin 9.6. kaikille avoimena tiedotus- ja keskustelutilaisuutena. Elinkenoelämälle suunnatun 24.8. tilaisuuden jälkeen järjestetään syksyllä vielä kaikille asukkaille ja muille sidosryhmille avoin keskustelutilaisuus.