Oulu Pride -viikolla 1.-7.8. teemana kansainväliset sateenkaarioikeudet

01.08.2022

Oulun kaupungilla näkyvät jälleen sateenkaaren värit, kun Oulu Pride juhlii yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Tapahtuman teemana ovat kansainväliset sateenkaarioikeudet.

Oulu Pride –viikkoa vietetään 1.-7.8.2022, jonka aikana järjestetään lukuisia tapahtumia, työpajoja ja aktiviteetteja. Pride-viikko on ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoituksena on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Oulun kaupunki toimii yhteistyökumppanina tapahtumaviikon toteutuksessa. Yhteistyökumppanuus tarkoittaa esimerkiksi kaupungin viestinnän, nuorisopalvelujen ja kulttuurilaitoksien tapahtumaa koskevaa tiedottamista, kaupungin tiloja tapahtuman toteutuksessa, työpajoja sekä luentoja Oulu Pride -tapahtumaviikon aikana.

- Oulussa jokainen voi ja saa olla oma itsensä tuntematta itseään turvattomaksi. Jokainen meistä on yhdenvertainen. Oulussa on sitouduttu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen asettamalla palveluja ja toimintaa koskevia tavoitteita toimialakohtaisesti kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

- Työnantajana haluamme taata avoimen, luottamuksellisen ja kaikki huomioivan työilmapiirin, jossa kuka tahansa taustastaan, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta kokee olonsa turvalliseksi työskennellä. Oulun kaupungin henkilöstöä koskevaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on nostettu esille myös työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittäminen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan myös esihenkilöiden kouluttamisessa, avaa vs. henkilöstöjohtaja Mauri Mikkola.  

- Oulun kaupungin palveluista esimerkiksi nuorisopalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat kampanjassa mukana. Viestimme myös Oulu Pride-viikolla sateenkaaren värein kaupungin kanavilla ja haluamme näin tukea yhdenvertaisesti oululaisten hyvinvointia, kertoo hallintojohtaja Ari Heikkinen.

Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Oulu2026 pohjautuu ajatukseen kulttuuri-ilmastonmuutoksesta, joka kiteytyy kolmeen teemaan: rohkeasti reunalla, vastakohtien voima ja villisti kaupunki.  Tavoitteena on kulttuurin ja taiteen keinoin parantaa henkistä ilmapiiriä ja lisätä suvaitsevuutta ja yhteistyötä Euroopassa.

Oulu Priden ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa: www.oulupride.fi

Lisätietoja:

Ari Heikkinen
hallintojohtaja
p. 0400 700 507

Oulu Pride 1.–7.8.