Oulu ylimpään A-luokkaan maailman johtavien ilmastokaupunkien joukossa

17.11.2022

Oulu on yksi 123 kaupungista maailmassa, jotka CDP on nostanut A-luokkaan johtavasta ilmastotyöstään ja avoimuudestaan, huolimatta haastavasta maailmanlaajuisesta taloustilanteesta. CDP (Carbon Disclosure Project) on maailman johtava ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin kerääjä.

CDP julkaisi johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-listauksen torstaina 17.11.2022. Tällä kertaa arvioitiin 1002 maailman kaupunkia ja vain 12 % sai tunnustuksen. Suomesta tässä arvioinnissa eli A-luokassa on Oulun lisäksi myös Lahti, Tampere, Turku ja Vantaa.

CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on kannustaa yrityksiä, kaupunkeja ja hallituksia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sekä turvaamaan vesivarat ja suojelemaan metsiä. Yritysten ja kaupunkien tekemät raportit ovat julkisia ja niitä voivat hyödyntää mm. sijoitusyhtiöt, poliitikot, erilaiset järjestöt, tutkijat ja toimittajat. 

Valinnan perusteena suunnitelmat, raportointi ja läpinäkyvyys

CDP:n analyysin mukaan A-listaukseen otetut kaupungin tekevät keskimäärin yli kaksinkertaisen määrän ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmia ja yrittävät lieventää ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia verrattuna muihin pisteytettyihin kaupunkeihin.

A-pistemäärä edellyttää, että kaupunki julkistaa ilmastotietonsa, laatii kattavan päästökartoituksen, asettaa päästövähennystavoitteen, julkaisee ilmastotoimintasuunnitelman ja suorittaa haavoittuvuusarvioinnin ilmaston vaarojen ja vaikutusten tunnistamiseksi.

”Olemme iloisia siitä, että Oulun kaupunki sai tämän upean tunnustuksen. Pitkäjänteinen ja avoin ilmastotyö on tärkeää niin Oulun asukkaiden kuin kaupungin elinvoiman kannalta. Olemme oikealla tiellä”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.