Oulu yläilmoista

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki näkyy kaupungin viestinnässä yhä enemmän

16.04.2024

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi lähestyy vauhdilla. Oulun kaupungin Oulu2026-yhteistyöryhmä käsitteli huhtikuun kokouksessaan muuan muassa kaupungin kulttuuripääkaupunkivuoden viestintäsuunnitelmaa ja kouluyhteistyötä kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyen.

Oulu2026 ja kouluyhteistyön tavoitteena on tarjota kouluille selkeitä tapoja tulla mukaan Oulu2026-toteutukseen. Toteutettava sähköinen Oulu2026-kouluopas kokoaa tiedot yhteen. Suunnitelma koskee kaikkia kouluasteita eli varhaiskasvatusta, peruskoulua, TUVA-opiskelijoita ja lukioita sekä OSAOn kautta ammattikoululaisia. Tavoitteena on, että vuonna 2026 jokainen seudun koululainen osallistuu vähintään yhteen kulttuuripääkaupunkitapahtumaan.

Viestintäsuunnitelmassa linjataan sekä sisäisen viestinnän, ulkoisen viestinnän että kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteitä. Viestintäsuunnitelma elää koko ajan sitä mukaa kun kulttuuripääkaupunkivuoden sisällöt tarkentuvat. Vuonna 2024 suunnitellaan Oulun kaupungin kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvää viestintää, ja viestinnän teot näyttäytyvät laajemmin kaupunkilaisille vuosina 2025 ja 2026.

Viestintäsuunnitelmassa kulttuuripääkaupunkivuoden viestintä nivotaan vahvasti Oulun kaupungin strategiaan, jossa se onkin jo kuluvana strategiakautena näkynyt. Suunnitelmassa linjataan Oulun brändihierarkiaa, kärkiviestejä ja kulttuuripääkaupunkivuoden viestinnän tavoitteet. 

Viestintäsuunnitelmassa linjataan myös Oulun kulttuurisäätiön, Oulun kaupungin ja muiden kulttuuripääkaupunkivuoden kuntien rooleja aiheen viestinnässä. Oulun kulttuurisäätiön viestinnän päätehtävänä on kulttuuriohjelman viestiminen ja markkinointi. Vuosina 2024-2025 pääteemat liittyvät kulttuuri-ilmastonmuutoksen avaamiseen. Oulun kaupunki puolestaan viestii omista tuotannoistaan ja Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -teemasta yleisellä tasolla. Kaupunkimarkkinoinnin keinoilla sidotaan kaupungissa toimivat eri tahot (matkailu, yritykset jne.) Oulu2026-teemaan. Muut kunnat (39) ja organisaatiot vastaavat omista tuotannoistaan ja Oulu2026-sanoman eteenpäin viemisestä tahoillaan.

Viestintäsuunnitelmaan on koottu asioita, joita viestitään sisäisesti Oulun kaupungin työntekijöille, samalla henkilöstöä kulttuuripääkaupunkivuoteen innostaen. Sisäiseen käyttöön luodaan mm. tekstimateriaalia, esittelymateriaaleja, dokumenttipohjia, ohjeita logon käyttöön jne. Ulkoisen viestinnän suunnittelussa on mm. verkkosivuja ja niiden käyttöä, mediayhteistyötä, sosiaalisen median kanaviin liittyvää suunnittelua ja toteutusta jne. Oulu2026 -brändin liittäminen kaupungin viestintään ja markkinointiin tarkoittaa mm. logon käytön tekemistä helppokäyttöiseksi ja yhteensopivaksi. Kaupungin osallistuvaan budjetointiin on vuodelle 2026 tulossa Euroopan kulttuuripääkaupunki -teemaa. 

Kaupungin viestinnän ammattilaiset suunnittelevat viestintää yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiön viestijöiden sekä kaupunkimarkkinoinnin tekijöiden kanssa. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 tulee tulvimaan laadukasta ohjelmaa, kaupungin kehittämistä, me-henkeä ja monenlaista mukavaa kaikille oululaisille. Viestintä pyritään yhteistyöllä saamana selkeäksi ja päällekkäistä työtä halutaan välttää. Yhteinen suunnittelu on aloitettu ja sitä on vielä paljon tehtävänä: kaupunkilaisilla on odotuksia ja työn määrä on suuri – mutta tätä työtä tehdään sydämellä yhdessä kaikkien hyväksi.