Oulu2026-yhteistyöryhmän työ on alkanut investointien kartoituksella

24.01.2024

Oulun kaupungin Oulu2026 -yhteistyöryhmä on alkanut kerätä yhteen fyysiset ja aineettomat investoinnit, jotka tukevat kulttuuripääkaupunkivuoden toteutusta ja sen perintöä. 

Esimerkiksi kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden vastuualueet ovat sitoutuneet laajasti kulttuuripääkaupunkivuoteen, sen sisältöjen tuottamiseen sekä tekemään mittavia investointeja. Uusi museo ja tiedekeskus sekä keskustakirjasto Saari ja lastenkulttuurikeskus ovat merkittävimpiä ja pysyvimpiä investointeja alueen kulttuurihankkeista.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämistoimet tukevat vahvasti Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -vuoden tavoitteita, toteutusta ja perintöä. Esimerkiksi toimialan digikehityssuunnitelma, STEAM-opinpolkujen rakentaminen eri ikäisille oppijoille, kuntalaisosallisuus ja tavoitteet Oulusta Euroopan lukevimpana kulttuuripääkaupunkina luovat hyvän pohjan kulttuuripääkaupunkivuoteen. Lisäksi kansainväliset verkostot, mukaan lukien UNESCO Creative Cities, ovat tärkeitä kulttuuripääkaupunkivuodelle.

Yhteistyön tiivistäminen luovien alojen ja matkailualan yritysten kanssa keskeistä

Vuoden 2024 ensimmäisessä yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin myös luovien alojen ja matkailun merkitystä Oulu2026 vuodelle ja sen perinnölle. Erityisen tärkeänä nähtiin Oulu2026 kulttuurivuoden yhteistyön tiivistäminen luovien alojen ja matkailualan yritysten kanssa. Matkailun osalta Oulun seudun matkailun masterplan -suunnitelman toteuttaminen on keskeinen toimenpide, jolla tuetaan kulttuuripääkaupunkivuotta sekä alueen matkailutoimialaa. 

Keväällä yhteistyöryhmä keskittyy tunnistamaan kaupungin toimialojen mahdollisuuksia osallistua kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen sekä luomaan edellytyksiä kaupungin henkilöstön osallistumiseen kulttuuripääkaupunkivuoden ideointiin ja toteutukseen.