OuluBot hakee nyt vastauksia myös verkkosivuilta

31.05.2024

OuluBot osaa nyt hyödyntää vastauksissaan tietolähteinään myös tiettyjä verkkosivuja. Lähteinä ovat esimerkiksi ouka.fi, businessoulu.com ja pohde.fi.

Tähän mennessä OuluBot on vastannut kysyjälle vain sille opetettujen sisältöjen mukaisesti. Nyt jos OuluBot ei löydä vastausta sille opetetusta sisällöstä, se voi hakea vastauksen verkkosivuilta. Tällöin OuluBot kertoo, että vastaus on muodostettu niiltä löydettyjen tietojen perusteella. Vastauksessa on myös linkki verkkosivulle, jolta tieto on haettu.

Uuden toiminnan mahdollistaa laaja kielimalli OpenAI:n GPT. Toimintamalli parantaa OuluBotin kykyä vastata kysymyksiin. Vastaukset ovat oikein ja ajantasaisia, koska OuluBot hakee tietoa vain tietyiltä verkkosivuilta.