Oululaiset antoivat osallistuvaan budjetointiin yli 500 ideaa

01.02.2024

Oulun kaupungin vuoden 2024 osallistuva budjetointi keräsi oululaisilta ideoita yli tuplasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ideoita saatiin yhteensä 504.

”Kiitos kaikille ideoita jättäneille. Ideoita saatiin runsaasti ja ne koskivat laajasti kaupungin eri palveluita ja alueita. Joukossa oli paljon aiemmilta vuosilta tuttuja, mutta mukavasti myös kokonaan uusia ideoita”, vuorovaikutussuunnittelija Anne Kippola kertoo.  

Ideoita kerättiin verkossa Osallistu Oulu -sivustolla 15.1.–28.1.2024 välisenä aikana. Ensimmäistä kertaa oululaisilta saatiin ideoita myös englannin kielellä.

Tällä kertaa oululaisten ideoita toteutetaan yli kolme kertaa isommalla summalla kuin aiemmin. Tänä vuonna oululaiset ideoivat ja äänestämällä päättävät, miten kaupunki käyttää 240 000 euroa hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen Oulussa.

Ideoista äänesty­seh­do­tuksiksi­­

Ideahaun jälkeen kaikki osallistuvan budjetoinnin kriteereihin sopivat ja toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi kaupungin toimialoilla asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa.

Toteuttamiskelpoisuudessa katsotaan esimerkiksi sitä, kohdistuuko idea kaupungin hallinnoimille alueille ja vastuulle. Samoin arvioidaan, onko idea toteutettavissa yhteisen budjetin rajoissa ja osallistuvan budjetoinnin aikataulussa vuoden 2024 aikana. Ideoiden käsittelyssä huomioidaan myös, onko idea kaupungilla jo suunnittelussa.

Kehittämisen jälkeen jokaiselle toteuttamiskelpoiselle idealle luodaan äänestystä varten oma budjetti ja toteuttamissuunnitelma. Kaupunki vastaa jokaiseen ideaan Osallistu Oulu -sivustolla kevään aikana – myös niihin, jotka eivät voi edetä äänestykseen asti.

Äänestys keväällä

Toukokuussa oululaiset äänestämällä päättävät, mitkä ehdotukset kaupunki toteuttaa. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet äänestysehdotukset, jotka mahtuvat 240 000 euron budjettiin. 

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua. Oulun osallistuva budjetointi rahoitetaan valtion kunnille jakamasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahasta.