Oululaiset voivat nyt äänestää, mihin osallistuvan budjetoinnin 70 000 euroa käytetään

16.05.2022

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut eli oululaiset pääsevät päättämään, mihin 70 000 euroa käytetään. Omia suosikkejaan voi äänestää 34 ehdotuksen joukosta. Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi) jossa myös äänestys tapahtuu. Äänestysaika on 16.5.-29.5.2022

Äänestyksessä on mukana monipuolisesti ehdotuksia eri aihealueista. Mukana on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia. 

Äänestäminen Osallistu Oulu -sivustolla 

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. Jokainen äänestäjä voi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. 

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää myös omilla MPASSid-tunnuksillaan. Tarkemmat äänestysohjeet ovat Osallistu Oulu-sivustolla. 

Kaupunki vastasi kaikkiin ideoihin 

Oululaisilta kerättiin ideoita oman alueensa ja koko kaupungin kehittämiseksi tammi-helmikuun aikana Osallistu Oulu-sivustolla. Ideoita käsiteltiin ja jatkokehitettiin kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa.  

Äänestykseen etenivät kaikki toteuttamiskelpoiset ehdotukset. Toteuttamiskelpoisuudessa on huomioitu esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta. 

Kaikki annetut ideat ovat nähtävillä Osallistu Oulu -sivustolla. Kaupunki on vastannut niihinkin, jotka eivät ole edenneet äänestykseen tällä kertaa. Kaikki annetut ehdotukset ovat myös menneet tiedoksi kaupungin eri toimialoille. 

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.