Oulun Asemakeskuksen alue herätti suurta kiinnostusta, mutta alueen toteuttamiseksi ei löytynyt sopivaa ratkaisua

23.02.2023

Senaatin Asema-alueet Oy:n järjestämään Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun ei saatu kilpailuehtojen mukaisia ehdotuksia toisen vaiheen päätyttyä. Ensimmäisen kilpailuvaiheen jatkoneuvotteluiden jälkeen kilpailijoiden oli määrä jättää lopullinen kilpailuehdotus helmikuun 10.2.2023 mennessä.

Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi vuonna 2016 arkkitehtuurikilpailulla, minkä jälkeen alueelle on laadittu asemakaavan muutosluonnos. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun tavoitteena oli löytää alueen toteuttaja ja jatkokehittäjä asemakaavan muutosluonnoksen tavoitteiden lähtökohdista, sekä suunnitteluratkaisu, joka on arkkitehtonisesti laadukas ja tukee alueelle suunniteltujen toimintojen toteutumista.

”Tiedämme, että Oulun asema-alueella on iso merkitys oululaisille ja alueella on valtava potentiaali kaupungin kehittymisen näkökulmasta. Kilpailun päättyminen tällaiseen lopputulokseen on suuri pettymys. Vahva tahtotilamme on kuitenkin löytää alueelle toteuttaja mahdollisimman pian”, toteaa Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

”Kilpailun lopputulos on valitettava, mutta Asemakeskuksen alueen kehittäminen jatkuu. Alueen kehittämisen keskeisenä tavoitteena on edelleen, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä kaupunkilaisten ja matkustajien päivittäinen liikkuminen helpottuu ja matkustusmukavuus kasvaa. Alueen toimivuuden parantaminen on tärkeää myös Oulun ja koko Pohjois-Suomen saavutettavuuden näkökulmasta”, toteaa Oulun kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun infotilaisuudessa mukana olleita ja kilpailumateriaalin pyytäneitä tahoja oli pitkälti toista kymmentä. Kilpailuun saatiin sen ensimmäisessä vaiheessa lokakuussa 2022 kaksi ehdotusta. Tuomaristo arvio jätetyt kilpailuehdotukset, ja ehdotusten jättäneiden tahojen kanssa käytiin jatkokeskustelut. Keskustelujen ja annetun palautteen pohjalta kilpailijoiden oli määrä toteuttaa päivitetyt ja lopulliset kilpailuehdotukset. Kilpailuehtojen mukaisia lopullisia ehdotuksia ei kuitenkaan saatu.

”Vielä ei ole tarkkaa tietoa miksi kilpailuun ei alun laajasta kiinnostuksesta huolimatta saatu yhtään kilpailuehtojen mukaista ehdotusta. Seuraavaksi meidän ja Oulun kaupungin on analysoitava tarkkaan kilpailun lopputulokseen johtaneet syyt. Tämän jälkeen alueen toteuttamisen osalta on asetettava sellaiset tavoitteet sekä reunaehdot, jotka mahdollistavat alueen rakentamisen”, jatkaa kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun päättymisen jälkeen Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupunki tekevät uuden toimintasuunnitelman, jonka mukaan Oulun Asemakeskuksen alueen kehittäminen jatkuu mahdollisimman pian.