Oulun Infra -liikelaitoksen ulkoistettavat toiminnot siirtyvät VRJ Etelä-Suomi Oy:lle

27.05.2024

Oulun kaupunginhallitus on päättänyt ulkoistaa Oulun Infra -liikelaitoksen katu- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä infrarakentamisen VRJ Etelä-Suomi Oy:lle. Katu- ja viheralueiden kunnossapitopalveluiden sekä infrarakentamisen sopimukset astuvat voimaan 1. lokakuuta 2024. Sopimuskauden kesto on viisi vuotta, jonka jälkeen sopimuksia on mahdollista jatkaa yhdellä kahden vuoden mittaisella optiokaudella, mikäli optiokauden käyttöönottoedellytykset täyttyvät.

Liikkeenluovutus pohjautuu Oulun kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päätökseen, jonka mukaan kaupungin omana työnä tekemä infrarakentaminen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapito kilpailutetaan ulkoisilta markkinoilta. Päätöksen mukaan liikkeenluovutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelun laatuun, laadun valvontaan sekä henkilöstön asemaan ja hyvinvointiin.

Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä, jossa hankintaan osallistuneiden kelpoisuusvaatimukset täyttäneiden yritysten kanssa neuvoteltiin hankinnan kohteesta sekä hankintasopimusten ja liikkeenluovutuksen ehdoista. 

Lopulliset tarjoukset jättäneet yritykset pisteytettiin hinnan, kunnossapidon laatulupausten, haltuunottosuunnitelman sekä siirtyvän henkilöstön työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden perusteella. Kilpailutuksen voittajaksi valittiin eniten pisteitä saanut VRJ Etelä-Suomi Oy.

Voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoista nousee vahvasti esiin henkilöstön arvostaminen. Voittaneella tarjoajalla on selkeä halu varmistaa ja luoda edellytykset siirtyvän henkilöstön työskentelemiseen pitkään palveluksessaan Oulun talousalueella. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut seuraavansa jatkuvasti henkilöstön tilaa, työkykyä ja työhyvinvointia. Voittaneen tarjoajan lupaama henkilöstön asemaan ja hyvinvointiin liittyvä laatu varmistetaan sopimusehdoilla sekä sopimuksen valvonnalla sopimuskauden aikana.

Liikkeenluovutuksen piirissä on noin 100 Oulun Infra -liikelaitoksen työntekijää. Oulun kaupunginhallitus päätti liikkeenluovutuksesta kokouksessaan 27.5.2024.