Oulun kaupungille kolmas Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

20.03.2024
Lapsiystävällinen kunta -logo.

Suomen Unicef on myöntänyt Oulun kaupungille kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Oulu aloitti Lapsiystävällinen kunta -työn vuonna 2016, ja edelliset tunnustukset Oulu sai vuosina 2017 ja 2020. Nyt myönnetty tunnustus on voimassa seuraavat neljä vuotta.   

Tunnustusta myöntäessään Suomen Unicef on arvioinut Oulun Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Arvioinnissaan se kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Oulussa on saatu asetetuissa tavoitteissa aikaan positiivista kehitystä ja pysyviä muutoksia kunnan toimintaan sekä lasten ja nuorten elämään.  

Suomen Unicef kiittää Oulua erityisesti siitä, että ilmastotyöhön on otettu mukaan lapsia ja nuoria, lapsivaikutusten arviointeja on kehitetty systemaattisesti koko kunnassa, lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia on lisätty eri toimenpitein sekä viestinnän keinoin on vahvistettu lapsen oikeuksien tunnettuutta ja lasten osallisuutta.  

”Oulussa on tehty upeaa työtä lapsen oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupunki on näyttänyt esimerkkiä ilmastotyössä sekä lapsivaikutusten arvioinnissa erityisesti kaupunkiympäristön toimialalla. Lasten ja nuorten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu usealla toimialalla. On ollut hienoa nähdä, miten vahvasti koko kaupunki on sitoutunut lapsenoikeustyöhön ja mukaan on kutsuttu myös järjestöt, luottamushenkilöt sekä lapset ja nuoret. Iloitsemme siitä, että yhteistyömme Oulun kanssa jatkuu”, Suomen Unicefin erityisasiantuntija Erika Turunen kertoo. 

Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Oulussa valmis, vaan Oulu sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä ja lapsen oikeuksien toteuttamista. Tulevien vuosien toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana. Unicef kannustaakin Oulua edelleen vahvistamaan haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten osallisuutta, jatkamaan lapsivaikutusten arvioinnin kehittämistä sekä lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, kanssa. 

Lisätietoja saat Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -sivulta.
 

Lapsiystävällinen kunta on Unicefin toimintamalli, jolla kehitetään kunnista entistä lapsiystävällisempiä. Se perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Malli auttaa kuntia turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Suomesta mallissa on mukana tällä hetkellä 59 kuntaa, jotka tavoittavat 55 prosenttia maassamme asuvista lapsista.