Oulun kaupungille Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti

02.12.2021

Ville Urponen ja Nina Ylitalo vastaanottamassa sertifikaattia

Oulun kaupungille on myönnetty Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti.

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti myönnetään tunnustukseksi hyvin hoidetusta liikunnan tukemisesta. Sertifikaatin myöntää Suomen Olympiakomitea.

Sertifikaatin saamiseksi kartoitetaan organisaation työhyvinvointi- ja liikuntatoimintaa. Yli 50% kokonaispisteillä organisaatio ansaitsee Suomen Aktiviisin Työpaikka -sertifikaatin. Oulun kaupungille sertifikaatti myönnettiin 72% kokonaispisteillä. Suomen keskiarvo on 65%.

Perusteluina sertifikaatin myöntämiselle Oulun kaupungille ovat mm. se, että työpaikan liikuntaohjelmassa korostuvat henkilöstöliikunnan hyvien käytäntöjen näkökulmasta johtaminen, tavoitteet ja resursointi. Toiminnoista tärkeimpiä ovat liikuntapalvelut ja henkilöstön aktivointi liikuntaan sekä liikunta-aktiivisuus.  Oulun kaupungin henkilöstöliikunnalle asettamat tavoitteet ovat melko kattavasti määritelty.  Sertifikaatin myöntämisen perusteluissa todetaan lisäksi se, että johdon rooli ja osallistuminen ovat hyvällä tasolla, henkilöstöliikunnan taloudelliset resurssit ovat kohtalaiset ja liikuntaan aktivoinnin kokonaisuus on suunniteltu ja toteutettu kohtalaisen hyvin. 

Parhaiten menestyneet yritykset ja organisaatiot kisailevat Suomen Aktiivisin Työpaikka -tittelistä vuosittain Urheilugaalassa.

Sertifikaatin myöntämisen yhteydessä on arvioitu seuraavat asiat:

                    1) Liikunnan asema, johtaminen ja resursointi

                    2) Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

                    3) Liikunnan olosuhteet

                    4) Liikuntapalvelut

                    5) Liikunnan viestintä

                    6) Liikuntaan aktivointi

                    7) Liikunnan tuen määrä henkilöstölle

                    8) Henkilöstön liikunta-aktiivisuus

                    9) Seurantajärjestelmät

Lisätiedot:

henkilöstöjohtaja Ville Urponen, Oulun kaupunki puh. 044 703 1200

työhyvinvointiasiantuntija Nina Ylitalo, Oulun kaupunki puh. 044 703 8020