Oulun kaupungin henkilöstöedut paranevat – liikunta- ja kulttuurietu palaa korotettuna takaisin

16.08.2022

Oulun kaupunki lisää henkilöstönsä etuuksia. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.8. (4§), että henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu palaa korotettuna takaisin vuoden 2023 alusta alkaen. Kaupunginhallituksen päätöksellä lisätään myös palkallisia koulutuspäiviä ja palautetaan ansio- ja kunniamerkkien myöntäminen.

Kaikki kaupunginhallituksen päättämät edut:

  • Liikunta- ja kulttuurietu palautetaan vuoden 2023 alusta alkaen ja sitä nostetaan aiemmasta 180 eurosta/vuosi/henkilö 220 euroon/vuosi/henkilö.
  • Nykyisin työntekijälle voidaan myöntää palkallista virka-/työlomaa kuusi työpäivää lukuvuotta kohden omaehtoista jatkokouluttautumista varten. Tästä linjauksesta voidaan poiketa enintään 10 koulutuspäivään/lukuvuosi hallintokunnan erillisten linjausten mukaisesti.
  • Ansiomerkkejä, kunniamerkkejä ja arvonimiä voidaan hakea henkilöstölle vuoden 2023 alusta alkaen työntekijän tai viranhaltijan toiveesta tai hallintokunnan johtajan esityksestä (yksi ansiomerkki, kunniamerkki ja arvonimi palvelussuhteen aikana).

Osaksi olemassa olevia etuja

Uudet henkilöstöedut tulevat voimaan vuoden 2023 alusta. Konsernin henkilöstöpalvelut tulee antamaan syksyn aikana henkilöstöetuja koskevat tarkentavat linjaukset ja ohjeet. 

Edellä mainittujen uusien henkilöstöetujen lisäkustannus on noin 310 000 euroa vuodessa. Tarvittava määräraha esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2023 talousarvioon.

Uudet henkilöstöedut tulevat osaksi jo kaupungin aiemmin olemassa olevia henkilöstön etuuksia. Kaupungilla on tällä hetkellä esimerkiksi henkilöstöetuja työmatkoihin ja liikkumiseen, osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin, palkattomiin vapaisiin, merkkipäiviin ja tietotekniikkaan liittyen. Tänä syksynä henkilöstön käyttöön on tulossa myös työsuhdepyöräetu. Lisäksi kaupungin henkilöstölle on tarjolla lukuisia alennuksia paikallisten yritysten palveluille ja tuotteille.

Henkilöstöedut strategisena tavoitteena

Kilpailukykyiset henkilöstöedut ovat yksi Oulun kaupunkistrategian tavoitteista. Monipuolisilla henkilöstöeduilla kaupunki haluaa lisätä henkilöstönsä hyvinvointia ja tukea työssä jaksamista.

Henkilöstöetujen lisäämisellä halutaan myös parantaa kaupungin houkuttelevuutta työnantajana. Myös kaupungin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota henkilöstöetuihin. Vuoden 2021 arviointikertomuksessaan lautakunta totesi, että kaupungin maineen vetovoimaisena työpaikkana tulisi nousta nykyisestä.