Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa tehtiin useita kannustavaan palkkaukseen liittyviä sopimuksia vuonna 2021

13.01.2022

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa on viimeisen vuoden aikana tehty useita henkilöstön kannustavaan palkkaukseen liittyviä sopimuksia ja päätöksiä.

Terveydenhoidon ja sosiaalihuollon henkilöstön saatavuus on viimeisen vuoden aikana heikentynyt selvästi. Ilmiö on maanlaajuinen, ja se koskettaa käytännössä kaikkia alan työnantajia ja työpaikkoja, myös työssä olevaa henkilöstöä.

”Syntyneen ongelman ratkaisemiseen ei näytä olevan helppoa tai nopeaa tietä. Kyse on vakavasta ja vaikeasti ratkaistavasta asiasta”, toteaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen henkilöstöpäällikkö Jari Partanen.

Oulussa on haluttu kehittää ja ottaa käyttöön monenlaisia keinoja, jotta työnantajan pito- ja vetovoima parantuisi. Alla listattuna vuoden 2021 aikana Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa kannustavaan palkkaukseen liittyvät sopimukset ja päätökset.

Työn vaativuuden arvioinnit

Hyvinvointipalveluissa otettiin vuonna 2021 käyttöön vaativan hoitoalan ammattihenkilöstön uusi työn vaativuuden arviointi. Uuden työn vaativuuden arvioinnin myötä kaikkien kyseiseen palkkahinnoitteluun kuuluvien hoitoalan työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat nousivat ja ovat tällä hetkellä varsin kilpailukykyiset sekä valtakunnallisesti että Oulun talousalueella.

Paikalliset virka- ja työehtosopimukset

Paikallisilla sopimuksilla on sovittu tietyksi määräajaksi aiempaa paremmista korvauksista näissä tapauksissa:

 • Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus keikkatyön tekemisestä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa
 • Hoitohenkilöstön paikallinen lisätyösopimus koronarokottamiseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa
 • Paikallinen lisätyösopimus Covid19-jäljittämiseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa
 • Paikallinen lisätyösopimus kausi-influenssa-rokottamiseen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa
 • Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus vuoronvaihtokorvauksesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa
 • Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus työntekopaikan tilapäisestä vaihtamisesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa
 • Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus hälytysrahakorvauksesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa

Kutsurahan määräaikainen korottaminen 2021–2022

Kutsurahaa on maksettu vakituiselle tai palvelussuhteessa olevalle määräaikaiselle (ei keikkalaisille) henkilöstölle niissä äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa, jolloin sijais-/lisähenkilökuntaa tarvitaan töihin 24 tunnin kuluessa. Työnantaja on maksanut kutsurahan kaksinkertaisena käytännössä joulukuusta 2020 lähtien koronapandemian hoitamiseksi ja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Vuoden 2022 alusta kutsuraha on korvautunut paikallisesti neuvotellulla hälytysrahakorvauksella.

Varallaolokorvaussopimukset

Tehdyt varallaolokorvaussopimukset:

 • Perheryhmäkodin henkilöstön varallaolon toimintamalli ja sopimus yö- ja viikonlopputyötä varten.
 • Hyvinvointikeskusten sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön varallaolon toimintamalli ja sopimus yö-, viikonloppu- ja arkipyhätyötä varten.
 • Varallaolosopimus, koronajäljitys.
 • Sosiaali ja kriisipäivystyksen palveluesimiehen ja hänen sijaistensa varallaolo virka-ajan ulkopuolella arkipäivisin ja viikonloppuna.
 • Kangasrouskun asumisyksikön joulun ajan varallaolosopimus.

Muut lisätyösopimukset

 • Määräaikainen sopimus hammaslääkäreiden kliinisestä lisätyöstä ja korvauksista Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden suun terveydenhuollossa (ns. jononpurkusopimus)
 • Määräaikainen sopimus hoitohenkilöstön lisätyöstä ja korvauksista Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden suun terveydenhuollossa hoitojonojen purkamiseksi