Oulun kaupungin ikäihmisten kulttuurikoordinaattoriksi valittiin Heidi Jäärni

14.03.2022

Oulun kaupungin kulttuuripalveluissa on ollut haettavana ikäihmisten kulttuurikoordinaattorin vakituinen ja kokoaikainen tehtävä. Ikäihmisten kulttuurikoordinaattorin tehtävänä on kehittää, koordinoida ja tuottaa kulttuurisen vanhustyön toimintamalleja sekä palveluja kotona asuville ja ympärivuorokautisissa palveluissa oleville ikäihmisille. Kulttuurikoordinaattorin tehtävä on uusi ja se on kulttuuripalveluiden ja ikäihmisten palveluiden yhteinen.

Kulttuurikoordinaattori toteuttaa Ikävoimainen Oulu-ohjelmaan ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan liittyviä toimenpiteitä. Tehtävään kuuluu laajaa moniammatillista verkostoyhteistyötä.

Tehtävää haki 56 hakijaa. Ikäihmisten kulttuurikoordinaattoriksi valittiin TeM Heidi Jäärni, joka aloittaa tehtävässään 2.5.2022.

Oululainen Jäärni on koulutukseltaan Teatteritaiteen maisteri sekä Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Hän siirtyy tehtäväänsä Oulunkaaren kuntayhtymän Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeesta, jossa hän on toiminut projektipäällikkönä.

Jäärnillä on vahva osaaminen ja kokemusta kulttuurihyvinvointityöstä. Hän on kehittänyt ja organisoinut taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa.

Kulttuurista vanhustyötä on kehitetty Oulun kaupungissa poikkihallinnollisesti vuodesta 2016 lähtien. Ikäihmisten kulttuurikoordinaattorin tehtävä on luonnollinen jatkumo pitkäaikaiselle kehitystyölle, jolla varmistetaan kulttuurisen vanhustyön jatkuminen ja kehittyminen edelleen hyvinvointialueille siirryttäessä.

Ikäihmisten kulttuurikoordinaattorin tehtävä sijoittuu hallinnollisesti yleisiin kulttuuripalveluihin. 

Heidi Jäärni