Oulun kaupungin johtoryhmä vahvistui talous- ja rahoitusjohtajalla

04.01.2024

Talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi vahvistaa Oulun kaupungin johtoryhmän kokoonpanoa 1.1.2024 alkaen. Täydennys tukee talouden seurantaa ja tulevaa johtoryhmätyöskentelyä. Päätöksen johtoryhmän kokoonpanosta teki vs. kaupunginjohtaja Ari Alatossava hallintosäännön mukaisesti. 

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan lisäksi konsernihallinnon vastuualueiden johtajat: konsernijohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja ja tietohallintojohtaja, toimialojen johtajat: sivistys- ja kulttuurijohtaja sekä kaupunkiympäristöjohtaja, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden johtaja ja viestintä-, tapahtuma- ja markkinointijohtaja sekä kaupunginjohtajan erityisavustaja.

Kaupungin johtoryhmä ohjaa ja kehittää kaupungin toimintaa ja taloutta niin, että kaupunkistrategia ja vuositavoitteet sekä kaupungin lakisääteiset velvoitteet toteutuvat. Kaupungin johtoryhmän jäsenet osallistuvat lisäksi kaupunginhallituksen kokouksiin.