Oulun kaupungin kestävän kehityksen tunnustuspalkinto Ylikiimingin kalastuskunnalle

26.01.2023

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt vuoden 2022 kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon Ylikiimingin kalastuskunnalle pitkäaikaisesta ja määrätietoisesta työstä luonnon monimuotoisuuden ja ennallistamisen, lähiruuan, kalastusmatkailun, sosiaalisen yhdessäolon ja tekemisen sekä vesistöjen monipuolisen käytön mahdollistamisen ansiosta.

Ylikiimingin kalastuskunta on toiminut aktiivisesti vuodesta 2004 alkaen vesistöjen kunnostukseen liittyvissä monipuolisissa hankkeissa. Toiminta on sisältänyt mm. hoitokalastusta, kalanistutuksia sekä vesiensuojelurakenteiden toteuttamista, ylläpitoa ja vaikutusten seurantaa. Teiden, laitureiden ja pitkospuiden rakentamisella on parannettu kohteiden saavutettavuutta. Kunnostustoimia on kohdistettu mm. Vepsänjärveen, Vaaralampeen, Tervalampeen, Juopulinjärveen ja Jolosjärveen. Hankkeille on haettu avustuksia, mutta talkootyön määrä hankkeiden toteutuksessa on ollut merkittävä.

Kestävän kehityksen palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on myös lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti. Palkinnon saajalle myönnetään tuhannen (1000) euron rahapalkinto ja kunniakirja.

Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto on myönnetty vuodesta 1999 alkaen ja sen ovat saaneet Timosenkosken luontokoulu (1999), Tervatulli Oy (2001), Yritetään yhdessä ry (2003), Alakööki (2005), Oulun palvelualan opisto (2007), Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerho (2010), Liminganlahden luontokeskus (2012) ja ”Metsän oppimispolku” -tapahtuma (2014), Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry (2016), Pohjois-Pohjanmaan Martat (2018) ja ProAgria Oulu (2020).

Lisätietoja

Oulun seudun ympäristötoimi: ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala,
p. 044 703 6760
Ylikiimingin kalastuskunta: Pentti Marttila-Tornio p. 0400 363 222