Oulun kaupungin kiinteistöt siirtyvät hiilineutraaliin kaukolämpöön

28.09.2023

Oulun kaupunki on solminut Oulun Energian kanssa sopimuksen hiilineutraalin kaukolämmön toimittamisesta. Oulun kaupunki omistaa 180 kaukolämmitteistä kiinteistöä, jotka siirtyvät käyttämään kokonaan uusiutuvilla sekä niihin rinnastettavilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä. Nämä kiinteistöt kuluttavat vuosittain noin 122 000 megawattituntia kaukolämpöä, ja tästä liikuntalaitosten kulutus on noin 15 000 megawattituntia.

”Oulun kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuodelle 2035. Käytössä olevan julkisen rakennuskannan lämmittäminen on merkittävä päästölähde ja hiilineutraaliin kaukolämpöön siirtyminen on iso askel ympäristötavoitteiden saavuttamisessa”, Oulun Tilapalveluiden johtaja Johan Alatalo kertoo.

Energiaviraston alkuperätakuulla todennettua hiilineutraalia kaukolämpöä tuotetaan kokonaisuudessaan uusiutuvilla energianlähteillä kuten biomassaperäisillä polttoaineilla sekä hyödyntämällä teollisuudessa, sähköntuotannossa ja palvelualoilla sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä.

”Olemme erittäin iloisia, että Oulun kaupunki merkittävänä alueellisena toimijana ja kiinteistöjen omistajana siirtyi Onnin eli hiilineutraalin kaukolämmön asiakkaaksi. Yhteisenä tahtotilanamme on tuottaa lämpöä kaupunkilaisille kestävästi, älykkäästi ja luontoa kunnioittaen nyt ja tulevaisuudessa”, kertoo Oulun Energian lämpöpalvelujohtaja Tomi Honkala.

Oulun kaupungin hankkiman kaukolämmön kustannukset nousevat hiilineutraaliin kaukolämpöön siirryttäessä 1,2%.