Oulun kaupungin koko henkilöstö tutustuu lapsen oikeuksiin

08.06.2023

Oulu UNICEFin lapsiystävällisenä kuntana haluaa varmistaa, että kaikki kaupungin työntekijät tuntevat lapsen oikeudet ja sitoutuvat niiden edistämiseen.

Tämä tarkoittaa niin kaupungin johdon, kaikkien toimialojen, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja kolmannen sektorin sitoutumista asiaan.

Oulun kaupungissa on päätetty kouluttaa kaikki kaupungin työntekijät lapsen oikeuksiin syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Kouluttamisessa Oulu hyödyntää kansallisen lapsistrategian tuottamia verkkokoulutuksia lapsen oikeuksista.

Koko henkilöstöä koskee kansallisen lapsistrategian koulutuskokonaisuuden "Johdatus lapsen oikeuksiin – Turvaa lapsen oikeuksien toteutuminen" -koulutus. Tämän lisäksi viranhaltijajohto kaikilla toimialoilla kouluttautuu lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin.

“Lapsiystävällisyys vaatii kaikkien aikuisten ymmärryksen lisäämistä lapsen oikeuksista. Jokaisen aikuisen on tärkeä tutustua paremmin lapsen oikeuksiin, sillä ne tehdään todeksi arjessa, päätöksenteossa ja jokaisessa kohtaamisessa, vuoden jokaisena päivänä”, lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Arttu Kuivala kuvailee. 

Oulu on lapsiystävällisenä kuntana sitoutunut lapsiystävällisyyden ja lapsen oikeuksien edistämiseen.

Oulu mukana kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa

Suomeen valmistui ensimmäinen kansallinen lapsistrategia kaksi vuotta sitten. Lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta.

Toimeenpanosuunnitelman suurin toimenpide, lapsen oikeuksien maksuton verkkokoulutus ammattilaisille, julkaistiin  helmikuussa 2023. Oulu on osallistunut koulutusten suunnitteluun ja niistä tiedottamiseen. 

Kaikki lapsen oikeuksiin liittyvät koulutukset löytyvät eOppivasta.