Oulun kaupungin lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmasta

03.10.2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on pyytänyt lausuntoa järjestämissuunnitelmaansa 30.9.2022 mennessä.

Oulun kaupunki on arvioinut järjestämissuunnitelmaa siten, että lausunnossa otettiin huomioon Oulun kaupungin kasvava väestömäärä, nopeasti kasvava ikäihmisten osuus väestöstä sekä lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen. Arviossa huomioitiin myös Oulun palvelujärjestelmän nykyiset keskeiset haasteet, kuten perustason terveyspalveluiden saatavuus, kalliit erikoissairaanhoidon palvelut sekä voimakkaasti keskitetty palveluverkko.

Järjestämissuunnitelmassa kiitettävää ennaltaehkäisevien ja varhaisten palvelujen vahvistaminen

Oulun kaupunki näkee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmassa yleisesti hyvänä, että ennaltaehkäiseviä ja varhaisia palveluja pyritään vahvistamaan.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen perhekeskusmallia ja yhden yhteydenoton -periaatetta pidetään hyvänä. Ikäihmisten ikäneuvola-malli on kannatettava, samoin kuin ikäihmisille kotiin annettavien palvelujen ja yhteisöllisen asumisen vahvistaminen.

Kiitosta saavat myös tulevien sote-keskusten laaja palvelukokonaisuus sekä digitaalisten palvelujen laajentaminen. Oulun kaupunki katsoo, että yhtenäiset toimintamallit on hyvä ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella.

Suunnitelma sisältää myös selkeitä kehittämistarpeita

Oulun kaupungin näkökulmasta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma sisältää myös selkeitä kehittämistarpeita.

Järjestämissuunnitelmaan toivotaan tavoitteiden, kustannusarvioiden sekä mittareiden konkretisointia. Koko uudistuksen kannalta keskeisten muutosten eli sosiaali- ja terveydenhuollon integraation sekä perus- ja erikoistason integraation tavoitteiden konkretisointi nähdään välttämättömäksi.

Oulun kaupungin näkökulmasta huolestuttavaa on, että järjestämissuunnitelmassa ei ole suunnitelmaa Oulun palveluverkon kehittämisestä. Kontinkankaan ja Tuiran hyvinvointikeskukset ovat ahdingossa suuren väestömääränsä vuoksi. Kasvavan väestömäärän vuoksi tarvitaan uudet hyvinvointikeskukset esimerkiksi Keskustan ja Hiukkavaaran alueelle tai olemassa olevien hyvinvointikeskusten laajentamista. Oulussa perustason palvelujen resurssia myös tulisi vahvistaa, jotta erikoistason palvelujen korkea kustannustaso laskisi.

Oulun kaupungin mukaan hyvinvointialueen olisi hyvä tehdä nopeasti kiinteistösuunnitelma, jotta kunnat voivat suunnitella omistamiensa kiinteistöjen kehittämistä. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden hillitsemiseen tarvitaan yhtenäisiä palvelupolkuja työllisyyspalveluiden ja hyvinvointialueen palveluiden kesken. 

Oulun kaupungin lausunnon on valmistellut poikkihallinnollinen johtavista viranhaltijoista koostunut ryhmä, jonka jäsenet eivät ole olleet keskeisessä roolissa järjestämissuunnitelman valmistelussa.