Oulun kaupungin lukioissa siirrytään ensi lukuvuonna 75 minuutin oppitunteihin

24.01.2022

Oulun kaupungin lukioissa siirrytään 75 minuutin oppitunteihin ensi elokuusta alkaen. Linjaus perustuu lukion rehtoreiden tekemään esitykseen, jossa on huomioitu lukioiden opettajien sekä opiskelijakuntien hallitusten näkemykset. Tänä lukuvuonna oppitunnin pituus on 90 minuuttia.

Lukioiden välisen monipuolisen yhteistyön ja suunnittelupöydällä olevan etäopetuksen uudistamisen takia lukioiden yhteinen tuntikaavio on tarpeellinen. Kastellin lukion tuntikaaviossa on urheilulinjan tarpeiden vuoksi hieman erilainen kooditus. Se sisältää kuitenkin yhteisiä koodeja lukioiden välisen yhteistyön mahdollistamiseksi. Oulun aikuislukiolla on toiminnallisista syistä oma tuntikaavio.

Päättöviikon järjestelyistä on selvitetty opettajien ja opiskelijakuntien mielipiteet. Tuntikaavioon liittyvän päättöviikon järjestämiseen on tehty jo kuluvana lukuvuonna toiveiden pohjalta muutoksia. Samoja käytäntöjä jatketaan myös lukuvuonna 2022-23.

Katso periodit ja päättöviikot lukuvuonna 2021 - 2022