Oulun kaupungin projektitoiminta tukee Oulu2026-kulttuuripääkaupunkityötä ja sen perintöä

10.11.2023

Oulun kaupungin projektitoiminta tukee omalta osaltaan Oulu2026-kulttuuripääkaupunkityötä. Oulun kaupungilla on pitkä perinne hakea ulkopuolista osarahoitusta erilaisiin kehittämistoimiin. Poikkitoiminnallinen kaupunkikulttuuri-kehittämistyö ja sen alla toimivat projektit perustuvat Oulun kulttuuristrategiaan 2030 ja Oulu2026-kulttuuriohjelmaan. Keskiössä ovat tällä hetkellä erityisesti kansainväliset projektit ja uusien yhteyksien avaaminen. Kaupungin omien projektien lisäksi kulttuuri- ja luovien alojen toimijat voivat saada osarahoitusta ulkopuolisen osarahoituksen projekteihin. Oulu2026-yhteistyöryhmä nosti esille toisessa kokouksessaan, että kaupunkikulttuuria ja kaupunkisuunnittelua tulee viedä eteenpäin yhdessä, esimerkiksi osana Oulu2026-kulttuuriohjelman Luovat kylät -ohjelmalinjaa sekä Pikisaaren luovan saaren ja Meri-Toppilan AaltoSiilon ohjelmasisältöjen kehittämistyötä.

Toteutuksessa olevia projekteja ovat mm. Luova Eurooppa -osarahoituksen kansainvälinen Ulysses – European Odyssey  ja pian päättymässä oleva LAIPS – Light & ART in Public Spaces  jotka tukevat kaupungin LUMO-festivaalin sekä kaupunkivalaistuksen kehittämistä. Taiteen taimet ja kulttuurituutorit on juuri käynnistynyt Varhaiskasvatuksen projektina. Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -projekti  on testannut tapahtumien tunnistamiin ympäristöhaasteisiin innovaatio-organisaatioiden kehittämiä ratkaisuja.

Juuri käynnistynyt Kulttuuripalveluiden Arctic Music Circles -projekti Interreg Aurora -ohjelmasta vahvistaa yhteistyötä pohjoisen alueen musiikin ammattilaisten välillä, tuo esille saamelaismusiikkia ja pohjoisen alueen vähemmistökielistä musiikkiperintöä, mahdollistaa rajat ylittäviä yhteistuotantoja sekä rakentaa arktisen Euroopan yhteistä Arctic Pulse –musiikkibrändiä. KUDOS – Kulttuurin digitalisaation osaamiskeskus -projekti kasvattaa kulttuuritoiminnan digikyvykkyyttä. Projektissa rakennetaan Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden osaamisverkostoa sekä toteutetaan kulttuuritoiminnan haasteisiin vastaavia, kulttuurin digitalisaation ketteriä kokeiluja. Käynnistymässä on Luova Eurooppa -rahoituksen CreArt 3.0, jonka tavoitteena Oulussa on rakentaa Oulun alueen visuaalisen alan taiteilijoiden ja taiteen toimintakentän kapasiteettia sekä tukea ammattimaistumista ja kansainvälistymistä osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa ja Oulu2026-kulttuuriohjelmaa. Projektissa Oulu liittyy keskikokoisten eurooppalaiskaupunkien kuvataiteen alan CreArt (Network of Cities for Artistic Creation) –verkostoon.

Oulu 2026 -yhteistyöryhmän työ alkaa investointien kartoituksella

OULU 2026 -yhteistyöryhmä käsitteli marraskuun kokouksessaan ryhmän työsuunnitelmaa ja päätti, että yhteistyöryhmä lähtee ensimmäiseksi keräämään yhteen fyysiset ja aineettomat investoinnit, jotka tukevat kulttuuripääkaupunkivuoden toteutusta ja sen perintöä. Keväällä yhteistyöryhmä keskittyy tunnistamaan toimialojen mahdollisuuksiin osallistua kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen sekä luomaan edellytyksiä, jotta kaupungin henkilöstö pystyy osallistumaan kulttuuripääkaupunkivuoden ideointiin ja toteutukseen. Ensimmäinen väliraportti laaditaan vuoden 2024 jälkeen.

Yhteistyöryhmän kokouksista ja siihen liittyvästä kaupungin tekemästä työstä viestitään aktiivisesti. Yhteistyöryhmän jäsenet vievät omalta osaltaan viestiä oman toimialansa/prosessinsa kokouksiin ja henkilöstölle. Henkilöstötoimikunnalle esitellään yhteistyöryhmän työtä. Lisäksi päätettiin, että yhteistyöryhmän kokouksiin kutsutaan mukaan kaupungin työntekijälähettiläitä.