Oulun kaupunginhallitus 13.5.2024, ennakkotiedote päätöksistä

13.05.2024

1. Muutoksia vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Määrärahamuutos Teuvo Pakkalan koulun perusparannus. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Marjamaa Raija, oikaisuvaatimus alueellisen toimintarahan päätökseen 2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

6. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

7. Oulun kaupungin kehittämisrahaston valtio-kaupunki ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen osoitettu rahoitus vuosina 2021 – 2027: Oulun ekosysteemisopimusta toteuttava Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku kolme 29.5. - 8.9.2023 ja hankehaku neljä 18.12.2023 – 19.1.2024. Päätösesitys hyväksyttiin.